در پي سخنان رهبري معظم ، رسانه هاي بيگانه با قلب مفهوم و تحريف معناي حقيقي سخن حضرت ايشان و در تلاشي براي صيد ماهي مقصود، آن را مرتبط با مسايل داخلي كشور توصيف كرده و بعضا در تحليلهاي خود . . .

رهبر معظم انقلاب روز يكشنبه در سخنان خود در جمع دانشجويان كرمانشاهي، با تبيين مسايل مهم داخلي و منطقه ايي در بخشي از سخنان خود با اشاره به سير تكاملي حركت از انقلاب اسلامي تا رسيدن به نقطه پاياني مطلوب و تشكيل امت اسلامي فرمودند: يك زنجيره‌ى منطقى وجود دارد؛ پيش ها اين را گفتيم ،بحث شده. حلقه‌ى اول، انقلاب اسلامى است، بعد تشكيل نظام اسلامى است، بعد تشكيل دولت اسلامى است، بعد تشكيل جامعه‌ى اسلامى است، بعد تشكيل امت اسلامى است؛ اين يك زنجيره‌ى مستمرى است كه به هم مرتبط است.

معظم له در ادامه فرمايشات خود با تفكيك بين هدف نهايي اين روند پيوسته و ساز و كارهاي رسيدن به اهداف مورد نظر و امكان پذير بودن تغيير ساز و كارها در عين ثبات در اهداف و آرمانها ، با ذكر مثالي خاطر نشان كردند: امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب ميكنند؛ تا الان هم شيوه‌ى بسيار خوب و تجربه‌شده‌اى است. اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند. و از اين قبيل.

در پي سخنان رهبري معظم ، رسانه هاي بيگانه با قلب مفهوم و تحريف معناي حقيقي سخن حضرت ايشان و در تلاشي براي صيد ماهي مقصود، آن را مرتبط با مسايل داخلي كشور توصيف كرده و بعضا در تحليلهاي خود، اين مثال را اخطاري به محمود احمدي نژاد خواندند و بعضي ديگر نيز در اقدامي جالب با ريختن اشك تمساح براي راي مردم، تغيير از نظام رياستي به پارلماني كه عملا هر دو نظام مبتني بر راي مردم است، معادل كاهش نقش مردم در صحنه سياسي كشور تعبير كرده و در مقام دفاع از حقوق ملت ايران برآمدند!

اما دقت در كلام رهبري معظم در اين خصوص به خوبي نشان دهنده اينستكه اگر تحليل رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب خارج نشين را بدبينانه مورد توجه قرار ندهيم و علت آن را غرض ورزي اين تحليلگران سياسي! ندانيم ،در بهترين حالت ممكن اين تعابير را بايد نشانه خامي گويندگان آن دانست.

اولا سخن رهبري معظم در شرايطي بيان شد كه در بعضي محافل سياسي با توجه به شرايط كشور و مسايل حادث شده در چند ماه اخير، زمزمه هايي مبني بر لزوم تغيير نظام رياستي به پارلماني به گوش مي رسيد و در حقيقت مثال رهبر انقلاب پاسخي بود به اين زمزمه ها و ايشان با تاكيد بر اينكه اين نظام رياستي شيوه خوب و تجربه شده اي است و احتمالا در آينده نزديك نيازي به تغيير آن وجود ندارد،پاسخ اين سخنان را دادند و تغيير فوري در اين خصوص را لازم ندانستند.

از طرف ديگر تاكيد ايشان بر امكان پذير بودن تغيير در شكل تشكيل دولت، با توجه به اينكه اين موضوع در دو حالت قابل تصور يعني نظام پارلماني و نظام رياستي از ثوابت و مباني انقلاب اسلامي بشمار نرفته و جمهوري اسلامي در دو مقطع از حيات پر افتخار خود بر اساس مقتضيات و شرايط، از هر دو شيوه بهره جسته است ،سخني منطقي و قابل فهم است و اساسا اين موضوع چندان جاي بحث و مناقشه ندارد.