مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتشار برخي اخبار مبني بر درخواست رئيس قوه قضائيه از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بازگشت مهدي هاشمي به كشور اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت‌: تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين اخبار درست نيست.

 

محمد هاشمي مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با فار س، در خصوص خبر منتشر شده از سوي برخي رسانه‌ها در خصوص درخواست ديدار مهدي كروبي با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار بي‌اطلاعي كرد و اظهار داشت: در زماني كه من در دفتر حضور داشتم چنين درخواستي از سوي آقاي كروبي مطرح نشد.

 

وي در ادامه و در پاسخ به سوالي در مورد ديدار هاشمي رفسنجاني در ايام عيد با بهزاد نبوي گفت: ‌آيت‌الله هاشمي در ايام عيد در جزيره كيش حضور داشتند كه در اين مدت ديدارهايي توسط وي انجام شد كه يكي از اين ديدارها با بهزاد نبوي بود.

 

مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه ادامه داد: اين ديدار صرفا يك ديدار نوروزي بود.

 

هاشمي همچنين در خصوص انتشار برخي اخبار مبني بر درخواست رئيس قوه قضائيه از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بازگشت مهدي هاشمي به كشور اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت‌: تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين اخبار درست نمي‌باشد.