فرزندان شما در اين مركز با شناخت كامل عوامل اصلی این شبکه های اینترنتی مخرب به زودي تمام مستندات لازم را به سمع و نظر مردم عزيز ايران رسانده و كساني كه در فضاي سايبر نسبت به تبليغ آشوبگري و تهديد مردم و شايعه پراكني اقدام مي نمايند هشدار داده كه اقدامات قانوني ما مي تواند براي آنها بسيار سنگين باشد و از آنها مي خواهيم نسبت به حذف محتويات مطالب اينچنيني اقدام نمايند.چرا كه اين مركز بر اساس رسالت خويش مي بايست فضاي اينترنت را از هر نوع ناپاكي و نامردي پاكسازي نمايد. مطمئنا خون جوانان این مرز و بوم که در اغتشاشات اخیر توسط اراذل و اوباش به شهادت رسیده اند این مرکز را در برخورد قاطع و قانونی مصمم تر می نماید.

 

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مردم شجاع و دلاور ايران ، متاسفانه جريانات منحرف از اصول و ارزشهاي انقلاب كه در طول چند سال گذشته در پشت سر همه اغتشاشات در كشور حضور داشته اند بر اساس مستندات بدست آمده پيش از انتخابات در صدد ايجاد بحران در كشور بوده و اغتشاشات اين روزها كه موجب تعدي ارازل و اوباش به جان ومال و ناموس مردم شده است ، نتيجه برنامه ريزي و طراحي يك سناريوي از پيش طراحي شده از طرف آنهاست.

 

بحث انتخابات و ميزان راي و فرد برنده تنها يك بهانه براي ايجاد ناامني و اغتشاش بوده است و در همين رابطه مركز بررسي جرايم سازمان يافته با بررسي دقيق فضاي سايبر كشور به موارد متعددي از سايتهای خبری منحرف برخورده كه با تغيير رويكرد و ايجاد سايتها و وبلاگهاي متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبليغ اغتشاشگري و ايجاد آشوبهاي خياباني پرداخته و با دروغها و تهمت هاي ساختگي و سازماندهي كردن شورشها به اقدامات غير قانوني خود در زمينه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن مي زنند.

 

این مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی(رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...)همانند فعالیت هاي مخرب خود در شبکه هاي مضلین مورد حمایت واقع می شوند بيانگر كينه توزي و حرکت بی انصافانه و ضد مردمی رسانه های غربی و در یک کلام دشمني با ملت ایران می باشد.

 

فرزندان شما در اين مركز با شناخت كامل عوامل اصلی این شبکه های اینترنتی مخرب به زودي تمام مستندات لازم را به سمع و نظر مردم عزيز ايران رسانده و به كساني كه در فضاي سايبر نسبت به تبليغ آشوبگري و تهديد مردم و شايعه پراكني اقدام مي نمايند هشدار داده كه اقدامات قانوني ما مي تواند براي آنها بسيار سنگين باشد و از آنها مي خواهيم نسبت به حذف محتويات مطالب اينچنيني اقدام نمايند.

مطمئنا خون جوانان این مرز و بوم که در اغتشاشات اخیر توسط اراذل و اوباش به شهادت رسیده اند این مرکز را در برخورد قاطع و قانونی مصمم تر می نماید.

 

 

                                                                                       مرکز بررسی جرائم سازمان یافته