اظهارات يكي از فتنه‌گران در خصوص فتنه 25 بهمن 89 در مصاحبه با دويچه‌وله؛ مهدي خزعلي:جريان فتنه بخاطر ماهيت غير ديني،منفور و محكوم به شكست است "

مهدي خزعلي" از فتنه گران ضد نظام در مصاحبه اي با دويچه‌وله آلمان در خصوص فتنه 25 بهمن 1389 اذعان كرد: جريان فتنه بخاطر ماهيت غير ديني‌اش محكوم به شكست است. "خزعلي" ضمن محكوم به شكست دانستن جريان فتنه، علت اين شكست را ضد ديني بودن ماهيت آن است.وي افزود: بدنه فتنه در ايران به باورهاي ديني پشت كرده و نسبت به موازين و اركان‌ ديني موضع‌گيري مي‌كند و همين امر يكي از دلايل اصلي منفور بودن آن محسوب مي شود."خزعلي" همچنين به حضورش در جريان اغتشاشات روز 25 بهمن امسال اذعان كرد.