رئیس جمهور سوریه: طبعا ایران کشوری بسیار مهم در منطقه است. ایران کشوری بزرگ و دارای نقش سیاسی برجسته است. لذا هرچه در ایران اتفاق بیفتد تاثیری منفی یا مثبت بر ثبات منطقه می‌گذارد از همین رو ایران برای سوریه مهم است.

خبرگزاری رسمی سوریه "سانا" (sana) مشروح کامل مصاحبه اختصاصی بشار اسد رئیس جمهور سوریه با روزنامه کلارین آرژانتین را منعکس کرده است.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهوری سوریه درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران و اینکه آیا تغییری در گرایش ایران پس از انجام انتخابات و روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید ایجاد خواهد شد یا خیر گفت: طبعا ایران کشوری بسیار مهم در منطقه است. ایران کشوری بزرگ و دارای نقش سیاسی برجسته است. لذا هرچه در ایران اتفاق بیفتد تاثیری منفی یا مثبت بر ثبات منطقه می‌گذارد از همین رو ایران برای سوریه مهم است.

وی با بیان سابقه تاریخی روابط دو کشور نیز گفت: از طرف دیگر ایران و سوریه از بیش از سه دهه گذشته همپیمان یکدیگر هستند و این طبیعی است که تغییرات داخلی در ایران به عنوان یک کشور دوست برای ما اهمیت داشته باشد. به عقیده ما این تغییرات بر نقش سوریه در منطقه تاثیر می‌گذارد.

بشار اسد در ادامه افزود: ما معتقدیم ایران کشوری است که در منطقه خاورمیانه نقش سیاسی مهمی دارد پس بدون شک انتخابات آینده ایران تغییراتی را در جامعه این کشور به دنبال خواهد داشت و جایگاه ایران در منطقه را تحکیم می‌کند.

وی یادآور شد که ایران امروز با 10 سال گذشته خود تفاوت دارد و جزو مهمترین و قوی‌ترین کشورها و دولتی بسیار محوری است. انتخابات این تغییرات را منعکس می‌کند. به عقیده من انتخابات و تغییراتی که در ایران اتفاق می‌افتد چنانکه آمریکا در پی آن است نخواهد بود و هرگز رئیس جمهوری که ایران را به مترسک آمریکا تبدیل کند روی کار نمی‌آید. آمریکا باید بداند در این رویا نباشد؛ تغییرت داخلی ایران چیزی نیست که غرب می‌خواهد