این همه انرژی و تلاش برای رسیدن بی هویت های اعتدال و توسعه به قدرت بود؟ این ها می خواهند آرمان های اصلاح طلبان را در قدرت پیش ببرند؟! رحمانی فضلی اصولگرا و استاندارهای اصولگرایش یا وزیر دادگستری یا معاون (…) مطبوعاتی وزارت ارشاد؟!

مهران فرجی، عضو شاخه دانشجویی حزب اعتماد ملی و روزنامه نگار اصلاح طلب که سابقه فعالیت در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا و روزنامه های کارگزاران، فرهنگ آشتی، اعتمادملی شرق و فرهیختگان را دارد، در صفحه فیسبوک خود مطلبی را در اعتراض به خط مشی اصلاح طلبان و سیدمحمد خاتمی منتشر کرد.متن نوشته مهران فرجی به این شرح است:
آقای خاتمی یک حرف می زند ۱۶ تا روزنامه هم تیتر یک و عکس یک می کنند یک نفر هم نمی پرسد که بابا این حرفی که تو زدی یعنی چی؟ یعنی چی ما دنبال گرفتن قدرت نیستیم؟ یعنی فعالیت سیاسی می کنید برای امور خیریه؟ برای اینکه دور هم باشید حوصله تان سر نرود؟
از آن طرف آقای جلایی پور از همه خنده آورتر است که می گوید ما اصلاح طلبان از روحانی سهم نمی خواهیم. پس چه می خواهید؟ این ها شوخی می کنند یا با اصول اولیه سیاست آشنا نیستند، یا چه؟
این همه انرژی و تلاش برای رسیدن بی هویت های اعتدال و توسعه به قدرت بود؟ این ها می خواهند آرمان های اصلاح طلبان را در قدرت پیش ببرند؟! رحمانی فضلی اصولگرا و استاندارهای اصولگرایش یا وزیر دادگستری یا معاون (…) مطبوعاتی وزارت ارشاد؟!