مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور اقدام احمدی‌نژاد برای احیای آموزه‌های انقلاب اسلامی را ایستادگی و صراحت لهجه در بیان ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: احمدی‌نژاد برخلاف دولت‌های گذشته، این ارزش‌ها را نه از سر شرم و تردید بلکه با افتخار مطرح کرد.

مهدی کلهر، مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور با بیان این‌که مردم مستضعف و محروم جهان، نخستین مخاطبان پیام انقلاب اسلامی بودند و پس از آن‌ها فرهیختگان، دولت‌ها، علما و... این پیام‌ها را دریافت کردند، گفت: بعد از جنگ تحمیلی و رحلت حضرت امام خمینی(ره) و روی کار آمدن دولت آقایان هاشمی و خاتمی، پیام انقلاب اسلامی منتشر می‌شد، اما این پیام‌ها بیشتر از زبان دیپلمات‌ها، برگزیدگان و‌ساز و کاری که در دنیا بین نخبگان وجود دارد، منتشر می‌شد، ضمن آن‌که در بعضی اوقات این پیام‌ها جواب می‌داد و بعضی اوقات هم این پیام‌ها جواب نداده و متوقف می‌شد.
مشاور سابق رسانه‌ای با اشاره به این موضوع که در دولت آقای خاتمی کار به جایی رسید که اصل انقلاب و دفاع مقدس مورد سوال واقع شد، بیان داشت: در دولت آقای خاتمی، گروهی از ایران و گروهی هم از غرب تعیین شد تا با برگزاری نشست‌های مختلف، ما پاسخگوی ابهامات و سوالات غرب درباره وضع حقوق بشر در ایران باشیم.این مسأله و قضیه تا جایی پیش رفت که حتی خبرنگاران آن‌ها برای بازدید به زندان‌های ما آمدند که این مسأله در دنیا، خیلی عجیب و غریب بود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد مردم ایران، چندین بار در دوره کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق امریکا، به عنوان مردم وحشی قلمداد شدند و در آن روزگار ما در شرایطی قرار داشتیم که باید پشت دروازه‌های غرب، جامعه مدنی را از غربی‌ها التماس و درخواست می‌کردیم.

مهدی کلهر با تاکید بر این نکته که در دوره آقای احمد‌ی‌نژاد دو کار مهم صورت گرفت که بعدها تاریخ آن را نشان خواهد داد، تصریح کرد: یکی از این اقدام‌های آقای احمدی‌نژاد این بود که مخاطبان انقلاب اسلامی از دولت‌ها به ملت‌ها که همانا مردم مستضعف و مظلوم عالم هستند، تغییر پیدا کرد و به همین جهت آقای احمدی‌نژاد بعد از سال‌ها، دیپلماسی عمومی را در محور کارهای خودش قرار داد.

وی ادامه داد: آشکارا روشن است که وقوع بیداری اسلامی در منطقه و همچنین انقلاب‌های ظلم‌ستیزانه در کل جهان ازجمله جنبش 99 درصدی تسخیر وال استریت در ایالات متحده ناشی از همین عملکرد دولت دکتر احمدی‌نژاد است.

مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور در گفتگو با ایران بر همین اساس دومین اقدام احمدی‌نژاد برای احیای آموزه‌های انقلاب اسلامی را ایستادگی و صراحت لهجه در بیان ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: احمدی‌نژاد برخلاف دولت‌های گذشته، این ارزش‌ها را نه از سر شرم و تردید بلکه با افتخار مطرح کرد.

کلهر ادامه داد: یادم هست دو روز بعد از این‌که آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شدند، در مصاحبه اول ایشان که در محل شهرداری تهران برگزار کرده بود، خبرگزاری رویترز، خبری را از این نشست خبری مخابره کرد با این مقدمه که این صدای امام خمینی(ره) است که از حنجره شهردار تهران که به تازگی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده خارج می‌شود.

وی بیان کرد: دکتر احمدی‌نژاد آمد که تغییر رویکرد در شعارهای انقلاب اسلامی را در عمل، انجام بدهد و تا حدود زیادی هم در دولت نهم و دهم در این امر موفق شد.

مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور اقدام احمدی‌نژاد برای احیای آموزه‌های انقلاب اسلامی را ایستادگی و صراحت لهجه در بیان ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: احمدی‌نژاد برخلاف دولت‌های گذشته، این ارزش‌ها را نه از سر شرم و تردید بلکه با افتخار مطرح کرد.

مهدی کلهر، مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور با بیان این‌که مردم مستضعف و محروم جهان، نخستین مخاطبان پیام انقلاب اسلامی بودند و پس از آن‌ها فرهیختگان، دولت‌ها، علما و... این پیام‌ها را دریافت کردند، گفت: بعد از جنگ تحمیلی و رحلت حضرت امام خمینی(ره) و روی کار آمدن دولت آقایان هاشمی و خاتمی، پیام انقلاب اسلامی منتشر می‌شد، اما این پیام‌ها بیشتر از زبان دیپلمات‌ها، برگزیدگان و‌ساز و کاری که در دنیا بین نخبگان وجود دارد، منتشر می‌شد، ضمن آن‌که در بعضی اوقات این پیام‌ها جواب می‌داد و بعضی اوقات هم این پیام‌ها جواب نداده و متوقف می‌شد.
مشاور سابق رسانه‌ای با اشاره به این موضوع که در دولت آقای خاتمی کار به جایی رسید که اصل انقلاب و دفاع مقدس مورد سوال واقع شد، بیان داشت: در دولت آقای خاتمی، گروهی از ایران و گروهی هم از غرب تعیین شد تا با برگزاری نشست‌های مختلف، ما پاسخگوی ابهامات و سوالات غرب درباره وضع حقوق بشر در ایران باشیم.این مسأله و قضیه تا جایی پیش رفت که حتی خبرنگاران آن‌ها برای بازدید به زندان‌های ما آمدند که این مسأله در دنیا، خیلی عجیب و غریب بود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد مردم ایران، چندین بار در دوره کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق امریکا، به عنوان مردم وحشی قلمداد شدند و در آن روزگار ما در شرایطی قرار داشتیم که باید پشت دروازه‌های غرب، جامعه مدنی را از غربی‌ها التماس و درخواست می‌کردیم.

مهدی کلهر با تاکید بر این نکته که در دوره آقای احمد‌ی‌نژاد دو کار مهم صورت گرفت که بعدها تاریخ آن را نشان خواهد داد، تصریح کرد: یکی از این اقدام‌های آقای احمدی‌نژاد این بود که مخاطبان انقلاب اسلامی از دولت‌ها به ملت‌ها که همانا مردم مستضعف و مظلوم عالم هستند، تغییر پیدا کرد و به همین جهت آقای احمدی‌نژاد بعد از سال‌ها، دیپلماسی عمومی را در محور کارهای خودش قرار داد.

وی ادامه داد: آشکارا روشن است که وقوع بیداری اسلامی در منطقه و همچنین انقلاب‌های ظلم‌ستیزانه در کل جهان ازجمله جنبش 99 درصدی تسخیر وال استریت در ایالات متحده ناشی از همین عملکرد دولت دکتر احمدی‌نژاد است.

مشاور سابق رسانه‌ای رئیس‌جمهور در گفتگو با ایران بر همین اساس دومین اقدام احمدی‌نژاد برای احیای آموزه‌های انقلاب اسلامی را ایستادگی و صراحت لهجه در بیان ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: احمدی‌نژاد برخلاف دولت‌های گذشته، این ارزش‌ها را نه از سر شرم و تردید بلکه با افتخار مطرح کرد.

کلهر ادامه داد: یادم هست دو روز بعد از این‌که آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شدند، در مصاحبه اول ایشان که در محل شهرداری تهران برگزار کرده بود، خبرگزاری رویترز، خبری را از این نشست خبری مخابره کرد با این مقدمه که این صدای امام خمینی(ره) است که از حنجره شهردار تهران که به تازگی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده خارج می‌شود.

وی بیان کرد: دکتر احمدی‌نژاد آمد که تغییر رویکرد در شعارهای انقلاب اسلامی را در عمل، انجام بدهد و تا حدود زیادی هم در دولت نهم و دهم در این امر موفق شد.