با نگاهی بر خبرنگاران همراه تیم مذاکره کننده هسته ای در سفر به ژنو با خبر شدیم که خبرنگار روزنامه هتاک بهار(مجتبی فتحی) علی رغم توقیف بودن و عدم فعالیت رسانه ای این روزنامه در این سفر وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می نماید. خبرنگار روزنامه بهار هم اکنون نیز همانند جناب ظریف در حال ارسال اخبار مذاکرات ژنو سه از سوئیس در شبکه های اجتماعی چون تویتر و فیس بوک می باشد که در نوع خود تامل برانگیز می باشد.

حضور خبرنگاران رسانه های جمعی در سفرهای خارجی مسئولین دیپلماسی کشور به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اطلاع رسانی صحیح، دقیق و به موقع رویدادهای خبری به شمار می رود.

در این بین فارغ از بررسی میزان بهره مندی خبرنگاران عرصه دیپلماسی کشورمان به تخصص های لازم در این زمینه، با نگاهی بر خبرنگاران همراه تیم مذاکره کننده ایرانی در سفر به ژنو با خبر شدیم که خبرنگار روزنامه هتاک بهار(مجتبی فتحی) علی رغم توقیف بودن و عدم فعالیت رسانه ای این روزنامه در این سفر وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می نماید.

حال این سوال مطرح می شود که مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت امور خارجه بر اساس چه استدلال و منطقی خبرنگار بی کار یک روزنامه توقیف شده که به علت توهین به مقدسات مردم یک کشور فعالیت آن متوقف شده است را به عنوان خبرنگار اعزامی ایران با هزینه بیت المال به سفر ژنو می برند.

فتحی که در جریان مذاکرات ژنو دو نیز به عنوان خبرنگار اعزامی بهار (+) در بین خبرنگاران اعزامی ایران حضور داشته است سابقه مناسبی در طول فعالیت های رسانه های خود در روزنامه های شرق و بهار نداشته و پیش تر نیز برخی از رسانه های گزارشاتی را در خصوص فعالیت های غیرحرفه ای و غیر اخلاقی وی منتشر نموده اند. (+)

خبرنگار روزنامه بهار هم اکنون نیز همانند جناب ظریف در حال ارسال اخبار مذاکرات ژنو سه از سوئیس در شبکه های اجتماعی چون تویتر و فیس بوک می باشد که در نوع خود تامل برانگیز می باشد.

(خبرنگار روزنامه هتاک بهار در سفر به ژنو)