یک از این برنامه ها طرح هدفمند سازی یارانه ها بود که امتیاز و افتخار آن به نام احمدی نژاد و دولتش ثبت شد.

محمد رضا عارف کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت احمدی نژاد در بسیاری از طرحها و برنامه های خود موفق عمل کرده است گفت: یک از این برنامه ها طرح هدفمند سازی یارانه ها بود که امتیاز و افتخار آن به نام احمدی نژاد ثبت شد.
معاون اول دولت سید محمد خاتمی که به همراه همسر خود برای شرکت در انتخابات صبح امروز در شعبه حسینیه ارشاد حضور یافته بود در گفتگو با شبکه ایران افزود: دولت احمدی نژاد هدفمند سازی یارانه ها را خوب شروع کرد اما می توانست بهتر اجرا نماید تا عوارض تورمی آن کمتر می شد واقشار آسیب پذیر با فشار کمتری مواجه می شدند.
وی افزود: هر دولتی نکات مثبت و منفی دارد و باید در یک شرایط منطقی عملکرد دولت نقد شود. همانطور که رهبری فرمودند باید از نقاط مثبت دولتهای گذشته استفاده و نقاط منفی کنار گذاشته شود.
عارف تصریح کرد: احمدی نژاد آدم پرتلاش و پر انرژی است و این مهمترین شاخصه دولت وی بوده است.