شبکه ماهواره اهل بیت که توسط چند افغانی به سرکردگی یك روحانی نما به نام حسن اللهیاری اداره میشود بالاخره پس از چند ماه فتنه انگیزی و اختلاف افکنی بین شیعه و سنی چهره منافقانه و شیطانی خود را با توهین نسبت به ساحت مقدس ولایت افشا كرد .

این روحانی نما که به گفته حضرت آیت الله محقق کابلی از معارف دینی و علوم فقهی بی بهره است و صرفا شیوه توهین و افتراء را در برنامه های خود اتخاذ می نماید، بخاطر اهانت های پیاپی به مقدسات اهل سنت و تفرقه افکنی بین مسلمین با مخالفت صریح علمایی چون حضرات آیات محقق کابلی، حسینی قزوینی و... روبرو گردید.

این شبکه کار خود را با چهره ای منافقانه شروع کرد پس از چند ماه فعالیت شروع به اختلاف افکنی و توهین به مقدسات اهل سنت نمود و وبا مباحث جدلی و توهین به اهل تسنن کار خود را ادامه داد تا اینکه حضرت ایت الله محقق کابلی که در ابتدای کار بخشی از خرج این شبکه راتامین میکردند با مطلع شدن تغییر مشی شبکه کمک های خود به این شبکه را قطع کرد و از شیعیان درخواست کردند که از کمک کردن به این شبکه خودداری کنند و خود نیز بیانیه ای را علیه این شبکه منتشر کردند که متن این بیانیه را در اینجا میتوانید بخوانید. پس این واکنش معظم له, معاون تلبيغات حوزه علمیه قم نیز در نشستی از افشا شدن اسنادی مبنی بر این که این شبکه با کمک آمریکایی ها راه اندازی شده خبر داد که متن کامل این خبر را در اینجا میتوانید بخوانید.

با شدت گرفتن فعالیتهای این شبکه و اختلاف افکنی این شبکه حضرت آیت الله حسینی قزوینی نیز بارها نسبت به خط مشی غلط این شبکه هشدار داد و خود نیز از این شبکه اعلام برائت نمود. با مشخص شدن هدف شوم این شبکه مبنی بر ایجاد اختلاف در بین شیعیان واهل تسنن دادگاه ویژه دفتر این شبکه در شهر قم رابست. وبالاخره این شبکه چهره شیطانی خود رابا توهین به مقام ولایت و دجال خواندن جوانان انقلابی وانقلابیون نمایان کرد.