جزئیات فعالیت‌های مجرمانه یکی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که به خارج از کشور گریخته است از سوی قاضی سراج تشریح شد.

ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره یکی از متهمان فراری پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این فساد یک کار باندی بوده است.

وی افزود: زمانی که یک جرم به صورت باندی رخ می‌دهد باید به این نکته توجه داشت که اقدامات همه افراد از آبدارچی تا مدیر باند همه در راستای تکمیل فرایندهای یکدیگر است.

قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: با این توصیف باید گفت مهرگان خسروی متهم فراری پرونده و برادر متهم ردیف پرونده هم مشابه دیگران از اعضای باند بوده است.

وی گفت: این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که بخش فعالیت‌های خارجی باند امیرمنصور آریا در اختیار مهرگان بوده است و این فرد در موضوع ال.سی های خارجی فعالیت داشته است.

قاضی سراج درباره اینکه برخی مهرگان را همدست مدیر عامل فراری بانک ملی می‌دانند گفت: در جرایم باندی واژه همدست معنای خاصی ندارد و باید گفت اینها همه در وقوع این فساد نقش داشته‌اند.

وی تصریح کرد: باید گفت تقریبا مهرگان خسروی نیز همه کار این باند بوده است و از گردانندگان این باند برای انجام اعمال شومشان بوده است.

قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگشتن مهرگان نیز گفت: اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد.

مهرگان خسروی برادر مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیاردی تنها یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت.