اطلاعات منتشر شده از جانب منابع غربی حکایت از آن دارد که ایران دو آبشار 174 تایی دیگر به ماشین های سانتریفیوژ موجود در فردو اضافه کرده است.

دیوید سانگر در گزارشی برای روزنامه نیویورک تایمز و فردریک دال در گزارشی برای خبرگزاری رویترز از وین هر دو در روز جمعه 3 شهریور 1391 خبر دادند که ایران علاوه بر حدود 1000 (6 آبشار 174 تایی) ماشین قبلی، نصب دو آبشار 174 تایی از ماشین های سانتریفیوژ در فردو را به پایان رسانده است.

این منابع تاکید کردند که این موضوع در گزارش ماه اوت آژانس که احتمالا چهارشنبه آینده منتشر می شود، گنجانده شده است.

منابع مذکور که احتمالا همان بازرسان آژانس هستند گفته اند که این ماشین ها نصب شده ولی هنوز تزریق گاز به آنها صورت نگرفته است.

فردو نهایتا گنجایش 3000 ماشین سانتریفیوژ را دارد.