ابلاغ ویژه‌ای از سوی آملی لاریجانی برای معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرونده مربوط به مهدی هاشمی صادر شد.

خبرنگار قضایی فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه طبق اطلاع واصله از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای جناب آقای سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر و به ایشان مأموریت داده شده است که با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل ویژه ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.