مهدی كوچك‌زاده، منتخب مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ندای انقلاب، در پاسخ به پرسشی درباره تحركات اخير سيدمحمد خاتمی گفت: تنها چيزی كه می‌توان درباره شرط‌گذاشتن از سوی خاتمی گفت اين مثل معروف است كه «فلانی را به ده راه نمی‌دادند، سراغ كدخدا را می‌گرفت»

وی درباره اقدام فراكسيون اقليت مجلس در ديدار با خاتمی گفت: تمام فراكسيون اقليت به جز كسانی كه به صراحت اعلام كنند كه در اين ديدار حضور نداشته‌اند و تأكيد كنند كه ديدار با كسی كه مورد اتهام بزرگ ايجاد آشوب در كشور است، را قبول ندارند، بقيه صلاحيت نمايندگی را از دست داده‌‌اند.

كوچك‌زاده درباره ادعای برخی اعضای فراكسيون اقليت مبنی بر اينكه هرجريانی مستقل است و می‌تواند با شخصيت‌های مختلف ديدار داشته باشد، گفت: ما نمی‌گوييم كه مستقل نيستند ومی‌توانند ديدار داشته باشند همانطور كه خود آقای خاتمی و يارانش با دشمنان اين ملت هم ديدار داشته‌اند.

وی تأكيد كرد: ولی برای نمايندگی مردم حدود و شرايطی وجود دارد و نظر شخصی من اين است كه كسی كه با امثال موسوی و خاتمی ديدار می‌كند صلاحيت نمايندگی مردم را ندارد، البته تأكيد می‌كنم اين نظر شخصی من است وگر نه كشور شورای نگهبان و قانون اساسی دارد.

اين نماينده مجلس هشتم با تأكيد بر اينكه خاتمی را از سران فتنه می‌داند، گفت: همانطور كه مقام معظم رهبری فرمودند اين افراد بازی‌خورده دست‌ اجنبی هستند.

كوچك‌زاده درپايان تأكيد كرد: مردم اگر می‌خواستند خاتمی را بپذيرند در انتخابات به  كانديدای مورد حمايت وی رأی می‌دادند.