باراک اوباما در سخنرانی خود در سازمان ملل نام ایران را بیشتر از نام هر کشور دیگری به کار برد.

اوباما ۲۵ بار در سخنرانی خود از ایران نام برد. روحانی نیز دو بار از کلمه آمریکا در سخنانش استفاده کرد.

سوریه دومین کشوری بود که اوباما ۲۰ بار نام آن را به کار برد.

رئیس جمهور آمریکا پس از آن ۱۵ بار نام ر‍ژیم اسرائیل و ۱۱ بار نام کشور فلسطین را برد و تنها یک بار از چین یاد کرد.