در این طرح که دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد مقرر گردیده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که این امر موجب امیدواری و خوشحالی بسیاری از کارمندان دستگاه های اجرایی که سال ها منتظر تبدیل وضعیت و استخدام بودند شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اولین بخشنامه دولت یازدهم به کلیه وزارتخانه‌ ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

در این طرح که دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد مقرر گردیده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که این امر موجب خوشحالی بسیاری از کارمندان دستگاه های اجرایی که سال ها منتظر تبدیل وضعیت و استخدام بودند شد.

اما دولت تدبیر و امید در اولین گام در آستانه شب عید فطر شب نزول رحمت الهی ما متوقف کردن این طرح موجب تعلیق استخدام رسمی کارمندان پیمانی و قراردادی شد.

متن اولین عیدی دولت حجت الاسلام حسن روحانی به مردم به دین شرح می باشد:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»

لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه طرح مهر آفرین دولت محمود احمدی نژاد استخدام از محل مجوزهای صادره با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولان و اعتبارات مصوب صورت می گرفت.

همچنین استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف 5 درصد سهیمه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهیمه مشخص شده امکان پذیر است. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (13) و (14) تصویب نامه مذکور، براساس ساز و کار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر بود که متوقف گردید.