خبرگزاری ها و سایت های انگلیسی زبان، با تعابیر مختلفی، به بازتاب حضور صفحات فیس بوک دولتمردان ایران در فیس بوک پرداختند.

هافینگتون پست در خبری با عنوان صفحه فیس بوک جدید وزیران ایران نوشت: «وزیران ایرانی کاری را انجام داده اند که در کشورشان ممنوع است.»

 

مجله تایم نیز با اشاره به فیلتر بودن فیس بوک در ایران نوشت: «هرچند از سال 2009 صفحات فیس بوک در ایران بسته شده اند و باید از فیلتر شکن برای وارد شدن به آن استفاده کرد اما دولتمردان آقای روحانی صفحات فیس بوک ساخته اند.»

 

سایت سی نت نیز نوشت: «هر چند فیس بوک در ایران ممنوع است اما مقامات ایرانی می توانند در فیس بوک دوست پیدا کنند و پست های دوستان خود را لایک کنند.»

 

ان بی سی نیز نیز اظهار داشت: «آیا صفحات جدید فیس بوک به منزله کاهش محدودیت های اینترنتی در ایران می باشد؟»

 

روزنامه دیلی تلگراف انگلیس هم نوشت: «امید است با ایجاد صفحات فیس بوک وزیران آقای روحانی از سانسورهای اینترنتی کم بشود.»

 

روزنامه هاآرتص نوشت:« باز کردن صفحات فیس بوک توسط وزرای آقای روحانی نشان میدهد دولت ایران به سمت آزادی بیشتر و رفع محدودیت های اینترنتی در حرکت است.»