احمدی نژاد بعضی را ها هم که قبول دارد مانند مشایی و غیره از همان جنبه ایمانش است نه اینکه خرده برده ای داشته باشد یا از یک جهت دیگری بترسد. نه اینکه از دنیایش بترسد بلکه فکر می کند به یک وظیفه شرعی اش عمل نکرده اگر گوش به حرف اینها ندهد.

محمد رضا باهنر در بخشی از گفت و گوی خود با سایت مشرق اظهارداشت: آقای احمدی نژاد هم نقاط مثبت و قابل افتخاری دارد و می شود از تجربیاتش، از رفتارهایش و اخلاصش استفاده کرد. من یک حرفی زدم بعضی ها تعجب کردند اما الان هم می گویم. آقای احمدی نژاد در زندگی اش از هیچ کسی غیر از خدا نمی ترسد. الان هم می گویم. واقعا شجاع است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: احمدی نژاد بعضی را ها هم که قبول دارد مانند مشایی و غیره از همان جنبه ایمانش است نه اینکه خرده برده ای داشته باشد یا از یک جهت دیگری بترسد. نه اینکه از دنیایش بترسد بلکه فکر می کند به یک وظیفه شرعی اش عمل نکرده اگر گوش به حرف اینها ندهد.

نایب رئیس مجلس، پیشتر گفته بود: احمدی نژاد در جلسات خصوصی و عمومی شجاعت فوق العاده ای از خود نشان داده است. احمدی نژاد به جز خدا از هیچکس نمی ترسد.