سخنگوی دولت گفت: کشورهای غربی می خواستند از بستر فشارهای اقتصادی برای بحران های اجتماعی استفاده کنند و ما باید برای هر مرحله یک سیاست اقتصادی اتخاذ کنیم تا بتوانیم طرح های جدید را خنثی کنیم.

غلامحسین الهام امروز در همایش ملی رسانه، مردم و اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر اقتصاد را به ویژه در دوران حساس یا در زمان تحریم در بستر فرهنگ ننشانیم، توفیقات لازم را برای اهداف اقتصادی به دست نمی‌آوریم.

سخنگوی دولت افزود: اقتصاد را با فرهنگ می توان پیش برد و جدا از مقوله فرهنگ در اقتصاد دچار ناکارآمدی و عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف می‌شویم. رسانه ها می توانند فرهنگ سازی کنند و با فرهنگ می تواند اهداف اقتصادی عالمانه در نوردید و به اهداف عالی رسید.

الهام، اولین وظیفه اقتصاد را تامین نیازهای اساسی مردم ذکر کرد و گفت: دولت باید این نیازهای اساسی را با برنامه ریزی و اولویت دهی تامین کند. امنیت غذایی از سیاست های اصلی دولت است.

وی با تاکید بر اینکه در اصلاح ساختار بانکی باید به پدیده ربا فکر کرد و در جهت اصلاح آن اقدام کرد گفت: اقتصاد مقاومتی سیاست ریاضت اقتصادی نیست.

معاون رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه خودکفایی کشاورزی از شاخص‌های اساسی حقوقی و بنیادی و اولویت های اقتصادی است، تصریح کرد: اقتصاد از منت تمدن غرب با تحریم‌ها خارج می‌شود.

به گفته وی ، هر چند تحریمها برای متوقف کردن اقتصاد بوده اما اقتصاد ما همواره در حال رشد است، این در حالی است که در کنار این مسایل، باید به پدیده اسراف به صورت جدی مبارزه شود.

الهام اظهار داشت: برای برون رفت از این شرایط که به طبقات ضعیف فشار بیشتری وارد می کند، باید تلاش شود ؛ حال آنکه باید بستر عدالت در کنار آن ایجاد شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر احساس عمومی این باشد که شرایط اقتصادی در جامعه عادلانه است، همه با دولت همراه می شوند، در غیر این صورت فساد اجتماعی، کیفری و ... ایجاد می‌شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: میزان عدالت در کشور با اجرای این طرح بیشتر شده است.

وی بر ایجاد مدیریت متمرکز توام با هدایت‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: ثبات در سایه قانونگذاری و قانونپذیری صورت می گیرد و این قانون است که در همه عرصه ها امنیت ایجاد می کند و امنیت اقتصادی در گرو ثبات قانون است.

سخنگوی دولت گفت: کشورهای غربی می خواستند از بستر فشارهای اقتصادی برای بحران های اجتماعی استفاده کنند و ما باید برای هر مرحله یک سیاست اقتصادی اتخاذ کنیم تا بتوانیم طرح های جدید را خنثی کنیم.

وی با بیان آنکه رهبرانقلاب بسته سیاستی اقتصادی را از طریف فرهنگ سازی مدیریت می کنند، گفت: این امر نشان از عزم جدی و فرا گروهی برای رفع مشکلات و تبیین زیر ساخت های اقتصادی برای کشور است.