در میان وزارتخانه ها، بهداشت و درمان با ۶۹، نفت با ۶۳ و اقتصاد با ۵۳ تغییر، بیشترین انتصاب ها را به خود اختصاص داده اند و سه وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند کمترین تغییرات را دارند.

اولین انتصاب دولت یازدهم که ساعاتی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور صورت گرفت، انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود.

از آن پس تاکنون ۷۰ روز می‌گذرد و طی این مدت بیش از ۵۸۱ تغییر در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور در سطوح مختلف مدیریتی رخ داده است.

در این میان وزارتخانه ها ،بهداشت و درمان با ۶۹ ،نفت با ۶۳ و اقتصاد با ۵۳ تغییر ،بیشترین انتصاب ها را به خود اختصاص داده اند و سه وزارتخانه ای که با سرپرست اداره می شوند کمترین تغییرات را دارند .

همچنین تا امروز تغییری در مدیران و معاونت های وزارت دادگستری در سایت ریاست جمهوری و پورتال آن وزارتخانه منتشر نشده است که وزیر دادگستری در این زمینه هم رکوردار می باشد .

واگذاری پنج سمت به نصرالله جهانگرد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب همزمان خواهرزاده رئیس جمهور به سه منصب مهم و همچنین عبدالخلیل معظم‌زاده در چهار پست در نهاد ریاست جمهوری و یا انتصاب اکبر ترکان به بیش از ۶ منصب در داخل نهاد و چند پست دیگر در خارج از نهاد را می توان از شاخص های این روزهای انتصاب در دولت یازدهم نام برد.

لازم به ذکر است با توجه به گستردگی انتصابات و عدم امکان پوشش صد در صدی آنها ممکن است در برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برخی انتصابات در جداول موجود نباشد که به بتدریج در حال تکمیل است .