حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد شدید از عملکرد مجلس هشتم گفته: «استیضاح کردان و مهاجرانی را کنار هم بگذارید و ببینید که کدام یک منطبق بر دین است. بدترین افراد هم این کارها را که با کردان شد انجام نمی‌دادند، اما ما در استیضاح کردان این کار را کردیم.»

بیادی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص ائتلاف سه نفره اصولگرایان اظهار داشته: «1+2 در واقع 1-2 است.

از اول هم مشخص بود نتیجه آن چه خواهد شد. چه کسی گفته این سه تن باید بیایند؟ شما چه کاره‌اید که بخواهید کسی را راه دهید یا نه؟ این کارها از روی تمامیت‌خواهی است. حرکت آن‌ها را بررسی کنید. آن‌ها از اصولگرایی خرج می‌کنند و هی عدد درست می‌کنند.» وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص امکان تغییر در احمدی‌نژاد گفته: «احمدی‌نژاد همان طوری است که می‌شناختم و عوض نشده است.»

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان درخصوص نحوه انتخاب احمدی‌نژاد از سوی جمعیت آبادگران در سال 84 نیز اظهار داشته: «ما در نهایت به چهار تن رسیدیم. به غیر از آقای احمدی‌نژاد در مورد سایر افراد فشار بود و از بخش‌های مختلفی ما را تحت فشار قرار می‌دادند که یکی از آن سه تن دیگر انتخاب شوند و تنها کسی که در مورد او هیچ اصراری از سوی کسی وجود نداشت احمدی‌نژاد بود.»