وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، صحت دو سند منتشر شده توسط ویکی لیکس درمورد اظهارات کارشناسان امنیتی این رژیم مبنی بر ناکارآمدی بمباران تاسیسات هسته ایی کشور را تایید کرد.

سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره با انتشار این اسناد و بر اساس آن نوشت: از دیدگاه برخی کارشناسان ارشد امور امنیتی در اسرائیل، بمباران تاسیسات اتمی ایران قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی را از ادامه تلاش برای رسیدن به بمب هسته ای باز دارد.
بر اساس مطلب منتشر شده در سایت این وزارت، کارشناسان امنیتی این رژیم علت این مسئله را پراکندگی تاسیسات هسته ایی کشور اعلام کرده اند.
در یکی از این اسناد، یک دیپلمات آمریکایی که با کارشناسان مذکور دیدار کرده است، خطاب به وزارت خارجه آمریکا نوشته است: نتیجه گیری ما از گفتگوهائی که با مقامات اسرائیلی انجام داده ایم آن است که از دیدگاه آنان بمباران تاسیسات اتمی ایران نمی تواند امری عملی باشد.
در سند دیگر نیز اریئل لویته معاون آژانس اتمی رژیم صهیونیستی به یک عضو کنگره آمریکا گفته است که اکثر مقامات نظامی و کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی راهکار حمله به تاسیسات اتمی ایران و ویران کردن آن را کارساز نمی دانند.
این مطلب در ادامه با اشاره به نظرات کارشناسان نظامی این رژیم می نویسد: برخی کارشناسان امور نظامی هم در سال های اخیر ارزیابی کرده اند که هرچه زمان می گذرد، گزینه نظامی دشوار و دشوارتر می شود.
بر اساس این گزارش؛ نکته جالب توجه در اسناد یاد شده آن است که این ارزیابی متعلق به سال 2005 و اوایل 2006 است و طبعا با گذشت 5 سال از آن و پیشرفت چشمگیر کشور در این برنامه ؛می توان برخورد نظامی با برنامه هسته ایی صلح امیز کشور را دیگر غیرممکن دانست.