مالکی در این گفتگو که با العربیه و به مناسبت درگذشت عبدالله سعودی صورت پذیرفته مدعی شده است که ملک عبدالله نقش بارزی در ایجاد وحدت میان گروه های فلسطینی ایفا نموده است و با مرگ وی فلسطین یک حامی بزرگ خویش را از دست داد، کسی که همواره به پشتیبانی از ما می پرداخت.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ ریاض المالکی از مقامات ارشد جنبش فتح و از نزدیکان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، مرگ پادشاه سعودی را برای فلسطینی ها یک ضایعه بزرگ نامید.

به گفته ی این مقام فلسطینی با مرگ ملک عبدالله، فلسطینی ها بزرگترین حامی و دوست خود را از دست دادند.

مقامات تشکیلات خودگردان در فرایند سازش با رژیم صهیونیستی همواره حمایت عربستان سعودی و سایر شیوخ خلیج فارس را پشت سر خویش احساس می نمودند. عربستان سعودی جهت زوال ایران و حماس، حمایت های مالی عظیمی را نصیب گروه تشکیلات خودگردان فلسطینی می نمود.

مالکی در این گفتگو که با العربیه و به مناسبت درگذشت عبدالله سعودی صورت پذیرفته مدعی شده است که ملک عبدالله نقش بارزی در ایجاد وحدت میان گروه های فلسطینی ایفا نموده است و با مرگ وی فلسطین یک حامی بزرگ خویش را از دست داد، کسی که همواره به پشتیبانی از ما می پرداخت.

گفته های مالکی در حالی است که با وجود گذشت بیش از دو دهه از آنچه فرآیند صلح نامیده می شود، فلسطینی ها از دست یابی به کمترین حقوق خود نظیر ممانعت از شهرک سازی توسط اسرائیل، ورود آوارگان، پایتخت نمودن یبت المقدس ناکام مانده اند.

جنبش فتح و مقامات تشکیلات خودگردان همواره از سوی ناظران بین الملل متهم به داشتن ساختاری فاسد بوده اند. گروه های فوق جهت حفظ وجه بین المللی شان، ناگزیر به کسب حمایت برخی دول عربی هستند که در سال های اخیر این نقش توسط اشخاصی همچون ملک عبدالله سعودی و اردنی ایفا شده است. شخصیت های فوق با ارائه طرح هایی نظیر زمین در برابر صلح در پی برقراری روابط میان اعراب و صهیونیست ها اقدام کرده اند.

این در حالی است که جنبش حماس با رد گفتگوهای سازش، تنها راه دستیابی به حقوق فلسطینی ها را در مبارزه مسلحانه با اسرائیل دانسته است.

"Our President, analytical news site"