همین قدرت مانور کم در ایجاد تغییرات در سیاست داخلی ثابت ماندن فضای کشور کم کم سبب می شود که مردم ناامید از تغییراتی شوند که در انتخابات انتظار آن را دارند وعملا برای مردم شرکت در انتخابات بی فایده و بلاموضوع می شود چرا که هدف از شرکت در انتخابات ها ایجاد تغییرات است نه اینکه فضای عمومی کشور با وجود انتخاب افکار و عقاید متفاوت بدون تغییر باقی بماند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ صادق زیباکلام، استاد دانشگاه کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو،در پاسخ به این سوال که طرح مسائلی همچون رفراندوم و بی سواد خواندن منتقدان از سوی رییس جمهور تا چه حد عمدی است؟، می گوید: «باید بگویم که بعید است که تعمدی وجود داشته باشد و اصلا پشت آن فکر سازمان یافته ای وجود داشته باشد!!؟»

به گفته او «خوب است که دولت یک اتاق فکری داشته باشد تا در آن کارشناسان، اساتید و صاحبنظران حاضر شوند و در مورد طرح مسائل از سوی رییس جمهور تشریک مساعی کنند تا مسائل در این اتاق سبک و سنگین شود، نقاط قوت وضعف آن و همچنین تبعات طرح مسائل را مورد بررسی قرار دهند. اما متاسفانه دولت فاقد چنین اتاقی فکری است بنابراین بعید است که در طرح مسائل این چنین تعمدی وجود داشته باشد.»

زیباکلام معتقد است که طرح مسائلی اینچنینی از سوی رییس جمهور، منعکس کننده مسائل و مشکلاتی است که دولت در عمل به وعده های خود در مسائل داخلی دارد.

او می گوید: آقای روحانی در انتخابات 24 خرداد سال گذشته، 40 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را از ان خود کرد. رقیب اصلی ایشان در آن دوره آقای سعید جلیلی که تا حدود زیادی افکار و عقاید دولت سابق را نمایندگی می کرد 8 درصد آرا را از آن خود کرد. در این شرایط مردم سالاری می گوید که مردم با آن انتخاب خود به سیاست های دولت سابق نه گفته!!!! و خواستار تغییر در روند اداره کشور هستند.

زیباکلام می افزاید: با این حال بر خلاف انتظار مردم شاهد هستیم که سیاست های گذشته توسط نهادهای دیگر همچون مجلس ادامه پیدا کرده و یا مخالفان مانع از ایجاد تغییرات تازه توسط رییس جمهور می شوند.

این استاد دانشگاه معتقد است که عملا فضای داخلی کشور در یکسال گذشته را بیش از آنکه نماینده 40 درصد پیروز در انتخابات اداره کند 8 درصد شکست خورده در انتخابات هدایت کرده اند و انگار نه انگار در کشور انتخاباتی انجام گرفته است و به خواست مردم می بایست تغییراتی انجام می گرفت.

شباهت به دوران هاشمی؟

با این حال آنچه که مهم است که دولت حسن روحانی در خصوص مسائل داخلی تا آن اندازه که درباره مسائل سیاست خارجی و اقتصاد پافشاری داشته است در برابر موانعی که مخالفان ایجاد می کردند ایستادگی نکرده است.

از این رو به عقیده منتقدان در همین یکسال گذشته مشابه آنچه که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شاهد بودیم در حال تکرار شدن است، یعنی تحرک و پویایی در سیاست خارجی و اقتصاد و یاس و ناامیدی در سیاست داخلی.

زیباکلام با وجود آنکه صحه می گذارد بر این ادعا که برای دولت روحانی سیاست خارجی و اقتصاد در اولویت قرار داده است اما معتقد است که دولت چاره ای هم ندارد.

او می گوید: شاید حق با ایشان باشد که سیاست خارجی و اقتصاد را در اولویت قرار داده است چرا که با توجه به میراثی که از گذشته به جا مانده!!! حتی حیات و ممات کشور به باز شدن گره ها در این دو حوزه منوط شده است.

این استاد دانشگاه می افزاید: اما بحث اساسی در عدم ورود دولت به مسائل سیاست داخلی و ایجاد تغییرات در این حوزه مربوط به توانایی دولت در مانور و یا قدرت مانور دولت است.

به گفته زیباکلام، اگر فرض کنیم قدرت مانور آقای احمدی نژاد در ایجاد تغییر در مسائل سیاست داخلی به اندازه یک کامیون 18 چرخ بوده است، قدرت مانور آقای روحانی در این حوزه به اندازه یک پیکان قراضه است.

او می گوید: همین قدرت مانور کم در ایجاد تغییرات در سیاست داخلی ثابت ماندن فضای کشور کم کم سبب می شود که مردم ناامید از تغییراتی شوند که در انتخابات انتظار آن را دارند وعملا برای مردم شرکت در انتخابات بی فایده و بلاموضوع می شود!!! چرا که هدف از شرکت در انتخابات ها ایجاد تغییرات است نه اینکه فضای عمومی کشور با وجود انتخاب افکار و عقاید متفاوت بدون تغییر باقی بماند.

"Our President, analytical news site"

در همین زمینه بخوانید:

ـ مهم: واکاوی حواشی طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور و عواقب حاصل از آن

ـ حمله شدید و اتهام زنی رسانه مدیران دولت به نهادهای انقلابی