شبكه بي بي سي لحظاتي پيش در زير نويس فارسي خود آخرين نتايج انتخابات ايران را با درصدهاي احمدي نژاد 69 درصد، موسوي 28 درصد اعلام كرد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس شبكه بي بي سي لحظاتي پيش در زير نويس فارسي خود آخرين نتايج انتخابات ايران را به شكل زير نويس اعلام كرد.

بنابر زير نويس اين شبكه تلويزيوني احمدي نژاد 69 درصد، مير حسين موسوي 28.6 ، كروبي 9 درصد و محسن رضايي 1.6 درصد اعلام شد.

همچنين اين شبكه ميزان مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور را 3 برابر بيش از دوره‌هاي قبل اعلام كرد.