(م.خ) که در بین اصلاح‌طلبان به مرد خاکستری و پشت پرده معروف است در آخرین اظهارنظر غیررسمی خود در جمع چند تن از اعضای یک تشکل سیاسی و پیش از صدور بیانیه تند این تشکل گفته که آشوب‌ها و درگیری‌ها باید همچنان ادامه پیدا کند.

وی پیرامون دلیل خود در این جمع محفلی گفت: ما باید یک جمعیت میلیونی را در تهران ثبت کنیم تا طرف مقابل متوجه شود که قدرت ما چقدر است، آنگاه باید سر میز مذاکره چانه‌زنی کنیم.