به تعلیق درآوردن مصوبات جدید این دور از تحریم های ضد ایرانی توسط کنگره آمریکا قرار است تا پایان ماه دسامبر سال 2013 ادامه داشته باشد و تا پایان سال میلادی کنونی، هیچ قطعنامه ای در کنگره آمریکا در مورد ایران به تصویب نخواهد رسید.

براساس خبرهای رسیده از کپیتال هیل (کنگره آمریکا) اکنون بحث تصویب دور تازه ای از تحریم های کنگره آمریکا علیه ایران با وجود تلاش تمام عیار لابی صهیونیستی، به محاق رفته است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز از واشنگتن، نمایندگان کنگره آمریکا شامل اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای مجلس سنا، دور جدید تحریم های ضد ایرانی را که توسط چند سناتور جمهوری خواه و دموکرات در کنگره پیگیری می شد را به حال تعلیق درآورده اند.

براساس این گزارش به تعلیق درآوردن تصویب جدید این دور از تحریم های ضد ایرانی توسط کنگره آمریکا قرار است تا پایان ماه دسامبر سال 2013 ادامه داشته باشد و تا پایان سال میلادی کنونی، هیچ قطعنامه ای در کنگره آمریکا در مورد ایران به تصویب نخواهد رسید.

این گزارش می افزاید: قصد دولت اوباما از فشار آوردن بر کنگره آمریکا برای جلوگیری از صدور هر قطعنامه تحریمی علیه ایران بدین دلیل است که آمریکائی ها حسن نیت خود را در مذاکرات با طرف ایرانی نشان دهند و یکی از راه هایی که آنها فکر می کنند بتوانند با ایران به نقطه مشترکی در مذاکرات هسته ای دست پیدا بکنند، عدم تصویب هرگونه قطعنامه ضد ایرانی جدید در کنگره آمریکا می باشد.

این در حالیست که لابی صهیونیستی برای ایجاد اختلال در مذاکرات ایران و گروه 1+5 خواهان اقدام سریع کنگره آمریکا برای تصویب قطعنامه های تحریمی جدید علیه ایران است تا هم در مذاکرات اختلال ایجاد کنند و هم مانع هرگونه پیشرفت در مذاکرات ایران و گروه 1+5 شوند.