سیمیلاتورها مجموعه‌ای هماهنگ از شناسایی و جست‌وجوی سیستم کنترل آتش و نوع تسلیحات به کارگرفته شده در حد و اندازه واقعی هستند. با توجه به تسلیحاتی اعم از دوش‌پرتاب‌ها، کاتیوشاها و توپ‌ها، سیمیلاتورها معمولا بر روی شناورها به‌خصوص قایق‌های تندرو نصب می‌شوند

صبح امروز، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدران از تجهیز قایق‌های تندرو سپاه به سیمیلاتور خبر داد. وی گفته بود: این سیمیلاتورها در مقیاس یک به یک ساخته شده و در حال حاضر روی شناورهای عاشورا نصب کردیم که قرار است روی شناورهای دیگر هم نصب کنیم.

** سیمیلاتور چیست؟

سیمیلاتورها شبیه‌سازهایی هستند که با نصب بر روی تجهیزات نظامی اعم از تانک، شناور دریایی، زیردریایی و جنگنده‌ها شرایط طبیعی میدان نبرد را به صورت هوشمند مدیریت می‌کنند.

سیمیلاتورها با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف درگیری متقابل از جمله سرعت، شتاب، فاصله از هدف، زمان به‌کارگیری سلاح و سامانه کنترل آتش، انجام وظیفه می‌کنند.

در واقع سیمیلاتورها مجموعه‌ای هماهنگ از شناسایی و جست‌وجوی سیستم کنترل آتش و نوع تسلیحات به کارگرفته شده در حد و اندازه واقعی هستند. با توجه به تسلیحاتی اعم از دوش‌پرتاب‌ها، کاتیوشاها و توپ‌ها، سیمیلاتورها معمولا بر روی شناورها به‌خصوص قایق‌های تندرو نصب می‌شوند.

این تسلیحات دارای حرکت بالستیکی یا سهمی‌بار هستند و نوع محاسبات آن با توجه به ورودی‌هایی مانند ارتفاع و زاویه پرتاب، از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین، سیمیلاتورها و شبیه‌سازهای محاسباتی و درگیری نبرد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و طراحی سیمیلاتورها از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

در حوزه بالگردها و جنگنده‌ها، معمولا سیمیلاتورها متفاوت از سیمیلاتورهای قایق‌ها و پرتابگرها است.