به نظر می‌رسد دولتی‌ها گزینه دیگری را در سر دارند و استراتژی آنها برای انتخابات همین است که با وجود انکارهای لفظی، مشایی به عنوان کاندیدای دولت شناخته شود و همچنان در نقطه سیبل دولت قرار داشته باشد تا همه تلاش اصولگرایان منتقد دولت برای مخالفت با کاندیدای این جریان مصروف از میدان به در کردن شخص مشایی شود و بعد در یک فرصت مناسب کاندیدای اصلی دولت به میدان بیاید.

یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارشی با عنوان«ثمره هاشمی نامزد در سایه دولتی‌ها» نوشته: گرچه بیشتر تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب و همچنین اصولگرایان منتقد دولت اصلی‌ترین گزینه دولت برای انتخابات را اسفندیار رحیم مشایی می‌دانند اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها گزینه دیگری را در سر دارند و استراتژی آنها برای انتخابات همین است که با وجود انکارهای لفظی، مشایی به عنوان کاندیدای دولت شناخته شود و همچنان در نقطه سیبل دولت قرار داشته باشد تا همه تلاش اصولگرایان منتقد دولت برای مخالفت با کاندیدای این جریان مصروف از میدان به در کردن شخص مشایی شود و بعد در یک فرصت مناسب کاندیدای اصلی دولت به میدان بیاید. فردی که شاید تا آن زمان هیچ اسمی از وی به عنوان کاندیدای دولت در انتخابات مطرح نشده باشد. کسی که با وجود این‌که مشهور به «مغز متفکر» دولت است اما از کم حاشیه‌ترین چهره‌های دولت بوده است. سید مجتبی ثمره هاشمی کسی است که همه این ویژگی‌ها را دارد.