نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد : دولت های نهم و دهم برخی شاخص های اقتصادی را چند برابر رشد داده اند که اصلا قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تخریب ها علیه دولت انگیزه سیاسی دارد گفت: خدمات بزرگ دولت محمود احمدی نژاد قابل کتمان نیست.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا ضمن انتقاد از تخریب های غیرمنصفانه نسبت به دولت اظهار داشت: دولت های نهم و دهم گام های بزرگی را برای پیشرفت کشور برداشته اند و اگر به آمار نیز نگاهی شود مشخص می شود که کارهای بزرگی در کشور انجام شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با برشماری اقدامات دولت محمود احمدی نژاد برای توسعه کشور گفت : نگاه منصفانه به عملکرد دولت حاکی از آن است که دولتهای نهم و دهم نسبت به دولتهای پیشین عملکرد بسیار بهتری را داشته اند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد : دولت های نهم و دهم برخی شاخص های اقتصادی را چند برابر رشد داده اند که اصلا قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: بیشتر تخریب هایی که امروز علیه دولت می شود با انگیزه های سیاسی انجام می شود اما آنها باید بدانند که روزی نیز زمان حسابرسی از عملکرد آنها فرا می رسد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: سیاه نمایی های غیرمنصفانه و تخریب پل های پشت سر، حاصلی ندارد و تنها سبب لطمه وارد شدن به کشور و آرمان های انقلاب می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته بخشی از تخریب هایی که در هفته های اخیر علیه دولت انجام شده است طبیعی است و معمولا در پایان هر دولت انتقادهایی نسبت به آن انجام می شود.