رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت با تهیه نقشه راه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تمامی استان های کشور را به 9 منطقه تقسیم بندی کرده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ محمدباقر نوبخت روز شنبه در کنگره اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تلاش های 2 ساله دولت یازدهم در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند خروجی مناسب کنگره اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی درطول دو سال گذشته گفت: دولت با این شرایط حتی بودجه سال 93 و همچنین بودجه سال 94 را تنظیم کرد.
نوبخت با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی کشور برای اجرای سیاست های مقاومتی، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دردست دارند، افزود: برنامه های این دستگاه ها درشورای اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد که برخی پذیرفته و برخی رد می شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: هنگامی که پس از 2 سال رشد اقتصاد منفی، می خواهیم لایحه بودجه 94 را با هدف گذاری رشد مثبت 4 درصدی تهیه کنیم، میزان 48 هزار میلیارد تومان برای احصا این رشد از منابع عمومی درنظر گرفتیم.
وی گفت: دولت 158 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری برای رشد 4 درصدی درسال آینده به تاسی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای لایحه بودجه سال 94 پیش بینی کرده است.

نوبخت افزود: مجموعه تلاش های 2 ساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی درارتباط با اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه که در دست تهیه است نیازمند خروجی مناسب کنگره اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از اهم برنامه های سازمان مدیریت است، گفت: مقدمه ابلاغی این سیاست های 24 بندی از سوی مقام معظم رهبری که متواضعانه سپاسگذار ایشان هستیم، نشانگر آن است که تمام این سیاست ها در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
نوبخت افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور خاص برای دولت تهیه نشده بلکه برای اقتصاد ایران و همچنین معطوف به مردم است ضمن اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی مخاطبین عام دارد و مخاطبین خاص آن نمی توانند نسبت به مسوولیتی که در قبال این سیاست های به هنگام دارند، شانه خالی کنند.
وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسوولیت مشخص و معین تری نسبت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، گفت:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جایگاه حقوقی خود نسبت به اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس، برنامه عملیاتی و اجرایی دستگاه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی برای سال 93 و 94 مشخص و اعلام شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: همچنین دستگاه های اجرایی برای برنامه ششم توسعه که از سال 95 تا 99 در کشور اجرایی خواهد شد نیز موظف به ارائه برنامه های خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی شدند و همزمان فرایند تصویب برنامه های دستگاه های اجرایی در شورای اقتصاد دولت انجام شد.
نوبخت افزود: باوجود رشد منفی 2 سال گذشته اظهار داشت: هدف دولت برای سال های آینده، دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 2.5 درصدی است ضمن اینکه برای تحقق رشد 4 درصدی در سال 94 مبلغ 158 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 55 هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری دولتی و بقیه را شرکت های دولتی سرمایه گذاری خواهند کرد ضمن اینکه 7 هزار میلیارد تومان دیگر هم از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی استفاده خواهیم کرد.
نوبخت یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی را توجه به مقوله بهره وری دانست و با بیان اینکه، حمایت از صندوق شکوفایی و نوآوری برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان مورد توجه دولت قرار گرفته است، تصریح کرد: 300 میلیون دلار در سال 94 به این صندوق کمک خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن تاکید بر اینکه، تلاش دولت یازدهم در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهینه منابع است، تصریح کرد: دولت با تهیه نقشه راه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تمامی استان های کشور را به 9 منطقه تقسیم بندی کرده است.
نوبخت اظهار امیدواری کرد، دستاوردهای و خروجی بحث های کنگره ملی دو روزه اقتصاد مقاومتی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خصوص برای استفاده در برنامه ششم توسعه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گیرد.

منبع

Our President, analytical news site