پس از تسلیت سران فتته و هم گیمانان آنها به میر حسین موسوی بابت درگذشت پدرش، سازمان مجاهدین نیز فوت میر اسماعیل موسوی را تسلیت گفت.

شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین در بخشی از پیام تسلیت خود آورده: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را در سوگ خاندان موسوی شریک می داند و این داغ را به همه مردم شریف ایران، بازماندگان آن مرحوم و به ویژه مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یاران و همراهان دربند و پایدار جنبش سبز تسلیت می گوید و ازخداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نمائیم .
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور)- ۱۱ فروردین ۱۳۹۰