وزیر لندن نشین دولت اصلاحات می گوید ایده نصب عکس وزرای پیشین بر دیوار وزارتخانه از خودش بوده تا به قول او یادآور این باشد که «روزی دوران وزارت تمام می شود و حداکثر عکسی می ماند بر دیوار».

"عطاءالله مهاجرانی" وزیر فرهنگ دولت اصلاحات که چند سالی است اقامت در لندن را به زندگی در ایران ترجیح داده، در وب سایت شخصی خود به انتشار خبر نصب مجدد تصویرش در ساختمان وزارتخانه مذکور واکنش نشان داد.

 

 

مهاجرانی ذیل عنوان "دنیا بر عکس می گردد!" نوشته است:

 

«در خبر ها آمده بود که عکس مرا دوباره بر دیوار سالن کنفرانس دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای علی جنتی، نصب کرده اند. سایت ها هم تیتر زدند: مهاجرانی به وزارت ارشاد بازگشت! که کژتابی این تیتر آشکارست...»

 

 

بازگشت تصویر مهاجرانی به دیوار سالن کنفرانس وزارتخانه فرهنگ و ارشاد

 

 

وزیر لندن نشین دولت اصلاحات ضمن اشاره به اینکه ایده نصب عکس وزرای پیشین بر دیوار وزارتخانه از خودش بوده تا به قول او یادآور این باشد که "روزی دوران وزارت تمام می شود و حداکثر عکسی می ماند بر دیوار" در انتها به شیوه خود از وزیر فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید قدردانی کرده است:

 

«به هر حال از وزیر محترم و شایسته فرهنگ و ارشاد، جناب آقای جنتی، بسیار ممنونم! اما به نظرم انتشار کتاب هایم که تماما در دوران وزرای پیش و پیشین متوقف شده است، مهمتر از عکس است... کاش عکسم همچنان در بند می ماند، اما کتاب هایم منتشر می شد!...»

 

 

 

 

خاطرنشان می کنیم که سابقه سوء اقدامات و اظهارات متعدد عطاءالله مهاجرانی بر خلاف مصالح ملی و نقش آفرینی پررنگ وی در فتنه 88، موجب حذف تصویر نامبرده از دیوار سالن کنفرانس وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود.

وزیر فرهنگ دولت سیدمحمد خاتمی که سابقه معاونت پارلمانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی را نیز داراست، هم اکنون به عنوان کارشناس با تلویزیون های ماهواره ای ضدانقلاب همکاری می کند. وی همچنین از اعضای برجسته گروهک ضدانقلاب موسوم به "جنبش راه سبز امید" می باشد.

 

به نظر می رسد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم فکر اینجا را نکرده بود که مهاجرانی و امثال او در هر صورت خود را طلبکار مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی می دانند و به این الطاف کذایی قانع نخواهند بود.