هفته نامه صدا که از سوی نایب رئیس کمیته سیاسی کارگزاران اداره می‌شود تمام صفحه اول خود را به تصویر حسن خمینی و تیتر «خمینی جوان، کلید خبرگان» اختصاص داد و صفحاتی را در این زمینه به واسطه مصاحبه و تحلیل قلمی کرد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ارگان رسانه‌ای کارگزاران ویژه نامه‌ای را برای سید حسن خمینی منتشر کرد؛ نشریه صدا که از سوی نایب رئیس کمیته سیاسی کارگزاران اداره می‌شود تمام صفحه اول خود را به تصویر حسن خمینی و تیتر «خمینی جوان، کلید خبرگان» اختصاص داد و صفحاتی را در این زمینه به واسطه مصاحبه و تحلیل قلمی کرد. کارگزارانی‌ها و برخی طیف‌های مشابه چند سال است بازی خاصی را با سید حسن خمینی شروع کرده و طبق یک دستورالعمل حزبی عناوینی نظیر «آیت‌الله» و «علامه» را برای سید حسن خمینی خرج می‌کنند. این حرکت در حالی است که پیش از این محمد هاشمی معاون سیاسی مستعفی کارگزاران علت جدایی خود از این حزب را جذب برخی اعضای جدید (که محمد قوچانی نیز از اصلی‌ترین آنهاست) عنوان کرده و گفته بود: من نگرانم سرنوشت حزب مشارکت برای کارگزاران تکرار شود. من مقلد خط امام هستم و نمی‌توانم بپذیرم که حزب را لیبرال یا دنباله‌رو بازرگان معرفی کنند.

تظاهر به تکریم نوه امام خمینی از سوی نشریات زنجیره‌ای و جریان نفاق جدید در حالی است که این طیف به ویژه از دوره اصلاحات به بعد، پنهان و آشکار به دشمن علنی یا تحریف مبانی و اصول خط امام(ره) و اسلام ناب محمدی (ص) پرداخته‌اند. این طیف در فتنه و آشوب نیابتی سال 88 که از سوی سرویس‌های جاسوسی سیا، موساد و ام‌آی‌سیکس راه‌اندازی شده بود، فعال بودند.

جریان نفاق جدید در اوج رادیکالیسم و حماقت‌های کور مدعی شدند خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت و باید ختم انقلاب را گرفت.
متأسفانه سید حسن خمینی در قبال بسیاری از تحرکات طیف مذکور با انفعال و بدون مرزبندی روشن عمل کرده است.(+)