يكي از افرادي كه در سال 66 از اعضاي كميته انقلاب اسلامي بوده در گفتگو اختصاصي با خبرنگار استقامت با بيان خاطراتي از دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي گفت: هرچند امروز آقاي موسوي در مناظره خود با آقاي احمدي نژاد و رضايي دم از عدالتخواهي مي زند و دولت نهم را به تغيير كاميوني افراد متهم مي كند اما وي در دوران نخست وزيري خود هرفردي را كه از آيت الله خامنه اي رييس جمهور وقت حمايت مي كرد از كار بركنار مي كرد.

وي افزود:در سال 66 استاندار خراسان فردي به نام كوهپايي بود كه به دليل طرفداري از رييس جمهور وقت توسط صالح آبادي معاون سياسي خود از شركت در جلسه شوراي تامين شهرستان بيرجند منع شد و بدون مراسم توديع و معارفه فرد ديگري به نام طباطبايي به سرپرستي استانداري منصوب شد و اين افراد حتي آبدارچي استانداري را به دليل پيروي از رييس جمهور اخراج كردند.

همچنين سالك فرمانده كميته انقلاب اسلامي كه براي شركت در معارفه فرمانده كميته انقلاب اصفهان به اين شهر سفر كرده بود به دليل حمايت از رييس جمهور وقت در حين بازگشت به تهران عزل شد و فرد ديگري به نام سراج الدين موسوي جايگزينش شد .

وي تصريح كرد: اين افرادي كه امروز مدعي عدالتخواهي و قانونمداري هستند در سال 67 خباثت را به جايي رساندند كه 15 نفر از مسئولين كميته انقلاب را به دليل شركت در سخنراني علي اكبر ناطق نوري كه در آن زمان نماينده تهران و حامي آيت الله خامنه اي،رييس جمهور وقت بود از مشهد به شهرستانهاي تايباد،تربت جام،صالح آباد و چناران تبعيد كردند و اين تبعيد تا اواخر رياست جمهوري مقام معظم رهبري ادامه داشت و امروز از اين تعجب مي كنم كه چرا آقاي ناطق نوري حامي آقاي موسوي است.

اين عضو كميته انقلاب در دوران نخست وزيري موسوي خاطرنشان كرد: موسوي در مناظرات خود به فرمايشات امام استناد مي كند و نام ايشان را يدك مي كشد اما آيا فراموش كرده است كه امام فرمود هرگاه دشمن از شما تعريف و تمجيد كرد بدانيد منحرف شده ايد و اين درحالي است كه امروز شبكه هاي ماهواره اي و وهابيان دشمن اهل بيت از موسوي حمايت مي كنند.

وي با اشاره به دوران رياست مجلس كروبي نيز گفت:در زمان حمله بوش پدر به عراق محتشمي پور وزير كشور موسوي كه در آن زمان نماينده مجلس بود در نطق پيش از دستور خود در حمايت از صدام فرياد وا محمدا،وا عليا،وا اسلاما و وا اماما سر داده بود و مي گفت چرا در كنار مردم عراق و براي حمايت از آنها با امريكاييها نمي جنگيم اما باعث تاسف است كه امروز همين افراد مي گويند كه كمك به مردم مظلوم لبنان و فلسطين و مخالفت با اسراييل عزت ملي را خدشه دار مي كند.