نکته جالب درباره این تخلف این است که نمایندگان مجلس از این اتفاق خبر ندارند. حتی مسئولان ذیربط در وزارت راه و ترابری و شورایعالی مسکن و شهرسازی نیز ایز این تخلف بی خبر بودند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»به نقل از الف؛ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به روسای دوقوه پرده از یک فقره تخلف در اواخر دوره محمود احمدی نژاد برداشتند که در آن زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع، به طور غیرقانونی و پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، به تعاونی مسکن مجلس واگذار شده بود. براساس ادعای این بیانیه تعاونی مسکن مجلس قصد دارد تا در این زمین دو برج ۳۵ طبقه در راضی سوهانک (خیابان اصلی سوهانک ـ کوچه بشارت) برای اعضای خود که از نمایندگان و کارکنان مجلس تشکیل شده است، بسازد.

در بیانیه صادر شده آمده: جای بسی تاسف است که در این بین تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی هم وارد این عرصه شده و به دنبال تغییر کاربری در ارتفاعات ۱۸۰۰ متر تهران و ساخت برج باشد. بی جهت نیست که نمایندگان مجلس در برابر تخریب باغات و تغییر کاربری ها ساکت هستند و باعث شده که دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص بر زمین بماند.

براساس نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ با تحلیف آقای دکتر روحانی عمر دولت دهم به پایان رسید. بنابراین وزرای دولت دهم بعد از این تاریخ سمتی نداشته اند تا بتوانند جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری را که بر طبق قانون متشکل از ۷ وزیر است تشکیل دهند. با این وجود در ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ در جلسه ای غیرقانونی به نام شورایعالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری زمین های سوهانک تعاونی مجلس به تصویب رسیده است. این انجمن از رئیس قوه مقننه و مجریه خواسته بودن به موضوع تغییر کاربری این زمین رسیدگی کند.

محمد حسین فرهنگی ازاعضای هیات رئیسه مجلس درباره این خبر به «الف» گفت که در جریان این خبر نیست. او گفت که تعاونی مسکن مجلس صرفا از نمایندگان تشکیل نشده و در مورد ساخت چنین پروژه ای کاملا بی اطلاع است.

محمد صادقی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز درباره این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده و می گوید: خوشبختانه عضو تعاونی مسکن مجلس نیست.

سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در این باره می گوید: شروع این درخواست به پیش از آغاز مجلس نهم باز می گردد و پیگیری های آن از همان زمان شروع شده بود.

هاشمی با توجه به اینکه خودش عضو شورای مسکن و شهرسازی است، گفت که صدور چنین مصوبه ای را تایید نمی کند و در جریان آن قرار ندارد. این عضو کمیسیون عمران مجلس هم می گوید که عضو تعاونی مسکن مجلس که قرار است این برج ها را بسازد، نیست.

باتوجه به اینکه نمایندگان عضو هیات رئیسه نامه را ندیده بودند و عموما از آن اظهاربی اطلاعی می‌کردند از رضا رمضان پور، معاون مدیرکل امور مجلس وزارت راه و ترابری که از دولت احمدی‌نژاد این سمت را برعهده دارد، سئوال کردیم که باتوجه به مسئولیتی که به عنوان نقش ارتباطی اش میان وزارت مسکن و مجلس چه اطلاعاتی از این موضوع دارد.

رمضان پور با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به این موضوع آن را در حیطه اختیارات معاونت مسکن و شهرسازی دانست.

اما پیگیری ما از دفتر دکتر حناچی، دبیرشوای عالی مسکن و شهرسازی، و دفتر آقای وحدتی مدیرکل دفتر ایشان به نتیجه ای نرسید.

در نهایت هیچ کس حاضر نبود راجع به این موضوع اظهار نظر کند.