این رسانه با عنوان این مطلب که "عدالت بزرگان حوزوی دلیل بر عصمت سیاسی آن‌ها نیست"، همزمان با وارد ساختن غیرمستقیم اتهاماتی به علما و مراجع عظام تقلید، مدعی شده است که آنان با سکوت خود جامعه را دچار ابهام کرده‌اند.

 

به گزارش شبکه ایران، حامیان رسانه‌ای کاندیدای شکست خورده انتخابات، در فاز جدید جریان‌سازی خبری خود به "اتهام زنی" علیه علما و مراجع روی آورده‌اند.

 

این رسانه ها که پیش از این و در ماه‌های منتهی به انتخابات مواضع علما را به مخالفت و نارضایتی از دولت تعبیر می‌کردند و بر اساس آن مدعی "شکاف دولت با علما" می‌شدند، اکنون که موضع علما عظام تقلید و مراجع را باب میل خود نمی‌بینند، به "اتهام‌زنی" و "تعیین تکلیف" برای آنان روی آورده‌اند.

 

این جریان سازی خبری را سایت وابسته به یکی از آقازاده‌ها کلید زده است.

 

این سایت که اخیرا نمایندگان مجلس را به دریافت رشوه متهم کرده است، در یادداشتی با عنوان "سکوت علما پس از انتخابات نشانه چیست؟"، فعالیتهای سیاسی طلاب، روحانیون میانی، مراجع و علماء را در سال‌های اولیه انقلاب و با دوره کنونی مقایسه کرده و در پایان چنین نتیجه گرفته که علما و مراجع به جای رسیدن به بلوغ، دچار نزول شده‌اند.

 

این رسانه با عنوان این مطلب که "عدالت بزرگان حوزوی دلیل بر عصمت سیاسی آن‌ها نیست"، همزمان با وارد ساختن غیرمستقیم اتهاماتی به علما و مراجع عظام تقلید، مدعی شده است که آنان با سکوت خود جامعه را دچار ابهام کرده‌اند.

 

"شائبه سازی برای بسیاری از مردم"، " بی توجهی"، "کم توجهی" و "افت ضربان قلب سیاسی" از جمله اتهاماتی است که تلویحا و آشکارا از سوی این سایت وابسته به یکی از آقازاده‌ها، نثار مراجع و علمای حوزه شده است: "دلیل سکوت کثیری از بزرگان حوزوی هر چه هست، هم اکنون برای بسیاری از مردم ایجاد شائبه کرده است. سکوت، یک فعل ذوالوجهین بوده و بنا بر نظر شیخ انصاری اعم از رضاست. این سکوت از سویی نشان از موضعی سیاسی، اما گاهی نشان از بی توجهی- کم توجهی و یا افت ضربان قلب سیاسی حوزه ممکن است به نظر برسد."

 

این سایت در پایان هدف مطلب مذکور را به صراحت بیان و عنوان کرده که "غرض از این نوشتار یادآوری این "شبهه" و وجود "ابهام" در اذهان برخی از مردم نسبت به بزرگان قوم است".

 

این در حالی است که آگاهی و اطلاع مردم درباره نقش و عملکرد برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی که "بزرگان قوم" نامیده شده‌اند، بویژه در جریان مناظره‌های تلویزیونی و افشاگری‌های اخیر بشدت افزایش یافته و توده مردم معتقدند که با آنان همانند نامحرم برخورد نمی‌شود.

 

بخش پایانی مطلب سایت مذکور نیز تعجب برانگیز است چرا که تلویحا علما و مراجع را تهدید به موضع‌‌گیری کرده است: در صورتی که علت سکوت حوزه به شوک سیاسی جامعه پاسخی صریح نیابد، نمی‌توان انتظار داشت تحلیل‌گران و ناظران سیاسی از کنار آن به سادگی بگذرند. مطمئنا هر یک از آنان برای این سکوت معنایی فرض نموده که چه بسا موجب تفسیرهایی بدخواهانه و باعث انحراف واقیعت‌ها شود."

 

اما "اتهام زنی" و "تعیین تکلیف" رسانه های حامی میرحسین برای مراجع، در شرایطی صورت می‌گیرد که این رسانه‌ها در ایام پس از انتخابات در پاسخ به مطلب یک خبرگزاری دولتی مدعی شدند که این رسانه برای مراجع تکلیف تعیین کرده است.

 

علاوه بر این حامیان موسوی از یوسف صانعی و حسینعلی منتظری که در جریان آشوب‌های و دادگاه‌های اخیر به حمایت مستمر از متهمان و آشوب‌طلبان پرداختند، به عنوان مرجع تقلید یاد می‌کنند، حال اینکه اینکه مطالبی مانند نوشته مذکور نشان از جایگاه و شان نازل این دو روحانی در میان علما دارد.

 

و نکته پایانی اینکه مطب مورد اشاره و نمونه‌های آن در حالی در خروجی سایت‌های حامی موسوی می‌نشینند که ‌مراجع و بزرگان حوزه در هفته‌های گذشته مواضع روشن و متعددی در قبال مسائل سیاسی اخیر داشته‌اند اما آن‌گونه که به نظر می‌آید منظور ‌این سایت‌ها از "سکوت علما" این است که بزرگان حوزه مواضع مطلوب آن‌ها را اتخاذ نمی‌کنند.