با جدی شدن اجرای قانون خدمات کشوری در نفت،تعدادی از مدیران این وزارتخانه نسبت به اجرای این قانون واکنش نشان دادند. بعد از مدتها بحث و بررسی برای مستثنی کردن نفت از قانون خدمات کشوری بالاخره قرار شد این قانون در وزارت نفت و توابع هم برگزار شود ،اما مثل اینکه برخی مدیران نفتی نمی خواهند زیر بار روند.

مدیران شرکت نفت معتقدند اجرای این قانون باعث می شود حقوق و مزایای کارکنان و مدیران وزارت نفت و شرکت نفت وتوابع آن به شدت کاهش پیدا کند.

از این رو اخیرا دوتن از مدیران وزارت نفت در واکنشی کاملا مشابه تهدید کردند که اجرای این قانون باعث خروج مدیران نفتی به خارج از کشور می شود.

بر اساس این گزراش روز گذشته معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون کارکنان صنعت نفت کمتر از سایر کشورها حقوق دریافت می کنند، هشدار داد: در صورت عدم تامین مالی کارکنان، ممکن است بخشی از آنها به دیگر کشورها مهاجرت کنند.

به گزارش مهر، سیف الله جشن ساز یکی از مهمترین چالشهای پیش روی توسعه صنعت نفت را بررسی وضعیت حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صنعت نفت در دنیا یک بازار رقابتی بوده که باید با بازارهای مختلف دنیا رقابت کند و نرخ نیروی کار در این صنعت در تمامی بازارهای دنیا مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بهره برداری 20 حلقه چاه را به یک مهندس متخصص واگذار می کنیم متوسط ارزش مادی این چاهها حدود 200 میلیون دلار است، ادامه داد: اما حقوقی که ماهیانه به این مهندس تعلق می گیرد صدها برابر کمتر از ارزش کاری است که انجام می دهد.

جشن ساز در پایان خاطر نشان کرد: اگر وضعیت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت به همین روال موجود ادامه یابد احتمال خروج برخی از این کارکنان به خارج از کشور وجود دارد.

پیش از این مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره هم گفته بود : نظام هماهنگ پرداخت حقوق با توجه به بازارگرم صنعت نفت وگاز دنیا باعث فرارنیروهای فعال در نفت به خارج ازکشور می شود .

محمود زیرکچیان زاده گفت : اجرای طرح اقماری به یکی ازمعضلات در صنعت نفت وگاز تبدیل شده چرا که نیروهای کاری ما مجبور هستند نیمی از عمر خود را بالای سرخانواده خود نبوده و مجردی در بدترین شرایط کار کنند که از نظر ما این بدترین و سخت ترین نوع کار است .

وی افزود : از سویی دیگر ، اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق برای نفت بزرگترین ضربه انگیزشی برای کارکنان است .

وی صنعت نفت و گاز را امروز مظلوم ترین قشر جامعه دانست و گفت : ایجاد سقف حقوق و کم شدن مزایا و اجرای نظام هماهنگ با توجه به بازارگرم صنعت نفت وگاز در دنیا باعث فرار نیروهای ایرانی به سمت خارج می شود .