بيش از 4 ميليون و 100 هزار تهراني با حضور در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري، ركورد جديدي از ميزان مشاركت تهراني‌ها در انتخابات به جاي گذاشتند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، از مجموع بيش از 3600 صندوق شامل صندوق‌هاي ثابت و سيار در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و ...كه در مراحل پاياني شمارش قرار دارد، قريب 4 ميليون و 100 هزار رأي استخراج شده است كه اين تعداد شركت‌كننده در حوزه انتخابيه مذكور يك ركورد محسوب مي‌شود.

بنابراين گزارش، از آغازين لحظات شروع رأي‌گيري انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري، صف‌هاي طويل و حضور گسترده مردمي حكايت از مشاركتي گسترده و بي‌نظير داشت كه اين حضور گسترده مردمي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي بيگانه را نيز به اعتراف واداشت.