گزارش تخمینی خبرنگاران رجانیوز از سراسر کشور حاکی است دکتر محمود احمدی‌نژاد با فاصله قابل توجهی از سایر رقبای خود پیشی گرفته است.

 

این گزارش براساس آمار تخمینی خبرنگاران رجانیوز از سطح شهر تهران و برخی مراکز استان‌ها است که براساس آن در سطح شهر تهران، حدود 50 درصد آرا با دکتر احمدی‌نژاد و در برخی استان‌ها مانند فارس، اصفهان، خوزستان و همدان با 65 درصد آرا پیشتاز است.

 

گزارش‌های تکمیلی از آمار میدانی متعاقباً ارسال می‌شود.