دوستان احمدی نژاد باید با وجود اختلاف با هم کار کنند ما یک مشکلاتی داریم، تحریکات، حساسیت ها، مشکلات اخلاقی، حسادت‌ها، تنگ نظری‌ها و … وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است از نظر تحلیلی هم ایراد وجود داشته باشد

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از  میدان ۷۲/ دکتر غلامحسین الهام، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان توصیه های مهمی به احمدی نژادی‌ها گفت: دوستان احمدی نژاد باید با وجود اختلاف با هم کار کنند، ما یک مشکلاتی داریم، تحریکات، حساسیت ها، مشکلات اخلاقی، حسادت‌ها، تنگ نظری‌ها و … وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است از نظر تحلیلی هم ایراد وجود داشته باشد .

الهام افزود: من یک روز بعد دولت نهم که بیرون دولت بودم به آقای احمدی‌نژاد گفتم شما دو دسته از دوستان داری که هر دو شما را قبول دارند ولی خودشان را قبول ندارند. هر دو احمدی نژاد را قبول دارند پس باید با هم کار کنند ؛ اختلاف هم با هم دارند ولی اختلاف مشکلی ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: من اگر بخواهم به احمدی نژاد نمره دهم نمره عالی می دهم، ولی آیا مثلا اگر بعضی کار ها نمی شد نمی توانست فرصت را از مخالفان بگیرد؟! فکر می کنم این امکان وجود داشت.

الهام با بیان اینکه از احمدی نژاد نه توقع معجزه دارم و نه توقع عصمت، تاکید کرد: شاید هر کس دیگری هم جای وی بود بدتر از او برخورد می کرد اما وی در جایگاه خودش به بهترین شکل عمل کرده است. با این حال مخالفان احمدی نژاد هم بی انصاف بودند و جهت گیری آنها به هیچ وجه اصولی نبود.

به گزارش «میدان ۷۲» دکتر الهام که چندی است شانه به شانه احمدی نژاد در مجامع مختلف حاضر می شود، تصریح کرد: بعضی دچار اشتباه شدند و برخی خیلی زود دچار تردید شدند، بعضی از شخصیت‌ها آن روز که به حمایت از گفتمان آمدند، تاثیر گذار بودند و برای گفتمان نقطه اعتمادی به حساب می آمدند، اما بعد ها هر کس مدعی شد احمدی نژاد را من سر کار آورم.

وی افزود: احمدی نژاد با این اراده که همه را با هم راه انداخت سر کار آمد، هیچ کس نمی تواند بگوید که ما مالک سوم تیر هستیم؛انتخابات اخیر و نتیجه آرا هم به خوبی بیانگر این امر بود. بنابر این مالک سوم تیر مثل مالک انقلاب است. هر کس که سهم خود را برداشت خودش از شراکت خارج شد.

معاون سابق رئیس جمهور تاکید کرد: بعضی‌ها یک چیز هایی دیدند و به یکباره دچار تحلیلی شدند که نکند حمایت های آنها منجر به یک جریان خلاف شرع و خلاف دین شود و به این نتیجه رسید که باید زودتر سهم خود را از این سبد بیرون بکشد تا دیگران دچار مشکل نشوند! تحلیل ایشان برای ما قابل احترام است، چه بسا قابل برگشت یا تشدید هم باشد. وظیفه ما تشدید ماجرا نیست فهم خوب مسئله است. ما در مسائل موضوعی، مصداقی و فکری مقلد نیستیم . اگر جاهایی هم حرکت تقلید فکری ضرورت نظام، شرع و عقل باشد؛ رهبری مطرح است و رهبری واحد است.