سايت آينده نيوز در واكنش به انتخاب فاطمه آجرلو و مرضيه وحيد دستجردي از سوي احمدي‌نژاد براي تصدي وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت به جامعه بانوان كشور توهين كرد.

 

 سايت آينده منتسب به يكي از فرزندان هاشمي رفسنجاني، روز گذشته در واكنش به انتخاب فاطمه آجرلو و مرضيه وحيد دستجردي از سوي احمدي‌نژاد براي تصدي وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت كه از سوي فعالان سياسي مورد استقبال قرار گرفت، با سوء‌استفاده از شعري از حكيم ابوالقاسم فردوسي به جامعه بانوان كشور توهين كرد.

با عرض پوزش از بانوان محترم، در راستاي شفاف‌سازي مكنونات برخي مدعيان، عين اين مطلب در ادامه مي‌آيد:

"حالا كه صحبت از وزير زن شده است و قرار است 2 تا 3 وزير زن داشته باشيم بد نيست سخن حكيم ايران فردوسي را درباره سلطنت پوران‌دخت به ياد آوريم كه گويد:

چو تاج كياني به پوران رسيد

شكوهي در آن خاندان كس نديد

بياد آور اين قول سنجيده را

بخوان قول مرد سخن ديده را

شكوهي نماند در آن خاندان

كه بانگ خروس آيد از ماكيان ".