فاطمه حقيقت‌جو نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با يك سايت ضدانقلاب در تشريح دلايل معرفي سه وزير زن توسط محمود احمدي‌نژاد به مجلس، اقدام احمدي‌نژاد را از روي فريبكاري دانسته و با توهين بی سابقه ای نسبت به منتخب ملت افزوده: «من معتقدم آقاي احمدي‌نژاد فرافكني مي‌كند.»

گفتني است پيش از اين و پس از هتاكي يكي از شيوخ اصلاحات به احمدي‌نژاد دستور ادامه اجراي پروژه توهين به منتخب ملت از سوي يكي از سران دوم خرداد صادر شده است.