حق شناس تائید کرد که 'ممکن است برخی افراد و جریانات خارج از جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان اعتدالگرا بدون مشورت با عناصر اصلی این جریان، اقدام به نگارش نامه کنند'. وی در عین حال گفت: 'چنین نامه هایی قطعا مورد تائید جبهه اصلاحات نیست.'

رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری جبهه اصلاح طلبان، ارسال دومین نامه به رهبر معظم انقلاب از سوی این جبهه را تکذیب کرد.
محمد جواد حق شناس، در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران، تصریح کرد که از نگارش نامه دوم به رهبری اطلاعی ندارد.
وی نخستین فردی بود که چندی پیش، ارسال نامه اصلاح طلبان به رهبری را رسانه ای کرد، اما وی در واکنش به نگارش نامه دوم گفت: بنده از نوشتن و ارسال چنین نامه خبر ندارم و آنرا تکذیب می کنم.
با وجود اظهارات حق شناس، از غروب دیروز برخی رسانه ها از نگارش نامه دوم اصلاح طلبان به رهبری خبر می دهند. آنگونه که این رسانه ها منعکس کرده اند این نامه را طیف تندرو جبهه اصلاحات نوشته اند.
حق شناس نیز در گفتگوی خود با شبکه ایران تائید کرد که "ممکن است برخی افراد و جریانات خارج از جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان اعتدالگرا بدون مشورت با عناصر اصلی این جریان، اقدام به نگارش نامه کنند". وی در عین حال گفت: "چنین نامه هایی قطعا مورد تائید جبهه اصلاحات نیست."

ماه هاست که برخی سران اصلاح طلب، به دنبال بازگشت به صحنه سیاسی کشور و تطهیر نقش خود در جریان فتنه هستند. این گروه اخیرا تعدادی از فعالان سیاسی اصولگرا از جمله عسگراولادی را به کمک گرفته اند. با این وجود ماجرای اخیر نشان می دهد جریان سیاسی مذکور همچون گذشته، با اختلافات بنیادین فکری در درون مواجه است.