حسن رحیم پور ازغدی گفت: تکنولوژی، صنعت و هنر می‌تواند تاثیر مثبت در سبک زندگی انسانی در تمام ابعاد بپردازد و به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از صبح توس،‌ حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ظهر امروزدر جلسه هنر اسلامی و انقلابی که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم فردوسی مشهد برگزار شد، خاطر نشان کرد: نقطه اشتراک در همه هنرها، همه رویکردهای فکری و فرهنگی توجه به زیبائی‌هاست و لذتی که بشر از زیبایی می‌برد.

وی در پاسخ به سوالاتی که در حوزه معرفت‌شناسی، لذت‌شناسی، زیبا‌شناسی، انسان‌شناسی وجود دارد این است که همه باید به غریزه بشر توجه داشته باشند. و زاویه اختلاف و تفاوت به نوع دسته‌بندی لذت‌ها برمی‌گردد و این نوع دسته‌بندی به نوع انسان و ظرفیت انسان‌ها بر می‌گردد یعنی اینکه انسان چند بعد دارد و با همه زیبایی با این ابعاد سروکار دارد.

رحیم‌پور ازغدی خاطر نشان کرد: کسانی که معتقدند که با هنر باید مسئولانه برخورد شود دلیلش آن است که همه هنر باید در خدمت انسان باشد.

وی ادامه داد: اگر هنر شعر، رسانه، سینما در همه ابعاد مشترک انسان و حیوان استفاده شود هنر حیوانی است. اما زمانی که هنری که تمام ابعاد مشترک انسان و حیوان را انکار نکرد و انها را دید زیبائی معنوی و مادی را دید و به این حد اکتفا نکرد و به همه ابعاد انسانیت توجه کند هنر انسانی و الهی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: کسانی می‌گویند هنر را به الهی مادی و معنوی تقسیم کرد زیرا هنر فقط به زیبایی سرو کار دارد و زیبائی اخلاق و غیر اخلاق نمی‌شناسد.

وی اظهار کرد: مقوله‌ای به نام زیبائی و فریبایی، اغواگری وجود دارد که زشتی را زیبا نشان می‌دهد و توهم به جای تعقل می‌آید. زیرا هم شیطان و هم خدا از زیبائی می‌گوید.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: در روش اغوا خودش یک هنر است اما یک هنر شیطانی و هنر شیطان در قران این است که زشت را زیبا نشان دهد واغوا و زینت هنر شیطان است .

وی ادامه داد: در واقع یعنی سینمای فاخر ارزش‌ها را ضد ارزش نشان می‌دهد ولی هنر الهی زیبا را زیبا و زشت را زشت نشان می‌دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: هنرمند صالح کسی است که با اعتقادات درست و آشنا با تکنیک و ذوق درست زیباشناسانه گلستان وجود خودش را ابراز می‌کند و زمانی که آثار یک هنرمند الهی را نگاه می‌کنید تاثیر مثبتی در وجود خود می‌بینید.

وی با اشاره به اینکه اگر پشتوانه اقتصادی در هنر وعلم و فرهنگ نباشد هنرمند تضعیف می‌شود و جریان‌های فاسد و خطرناک روی کار می‌آید خاطر نشان کرد: اما در عین حال نباید نگاه کالایی به هنر و فرهنگ داشت.

رحیم پور ازغدی تصریح کرد: اسلام ترکیبی از اگاهی و حقیقت است گرایش به حقیقت اخلاق دانش به حقیقت، کنش براساس حقیقت یعنی رفتار انسانی عادلانه و حقیقت را بدانیم و به سوی حقیقت حرکت کنیم که مجموعه ان اسلام و دین است و هنر می‌تواند در این جهت باشد.

وی خاطر نشان کرد: تکنولوژی، صنعت هنر می‌تواند تاثیر مثبت در سبک زندگی انسانی در تمام ابعاد بپردازد و به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم شود. و تکنولوژی که در مسیر فضیلت واخلاق باشد نه تنها اسلامیت بلکه عبادت محسوب می‌شود و ان تکنولوژی که بر علیه توحید است تکنولوژی غیر انسانی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: رسانه‌ای که اخلاق را در جامعه ترویج می‌دهد و دروغ را تضعیف می‌کند رسانه اسلامی و انسانی است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات علوم انسانی این است که همه جوامع و انسانها را به یک دید نگاه می‌کنند و این اشتباه است زیرا روح ادمها با هم فرق می‌کند.

رحیم‌پور ازغدی خاطر نشان کرد: حتی غم و شادی می‌تواند اسلامی و غیر اسلامی باشد غم ناشی از حسد ناشی از حرص و طمع غم جاه‌طلبی و غم‌های که رذائل اخلاقی ما را در بر می‌گیرد غیر اسلامی است. و هنر اسلامی انقلابی هنری است که از تمام شادی‌ها، استعدادهای مادی و معنوی عقلی و خیالی را در بر می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اسلام و قران انسانها را به زیبایی دعوت کرده است و فرق فریبایی و زیبائی در این است که زیبا انسانها را در خودش مستغرق می‌کند اما فریبایی انسان را غرق می‌کند زیبائی انسان را رشد می‌دهد و فریبایی انسان را ساقط می‌کند زیبائی آب و است و فریبایی سراب و این تفاوت کار خدا و شیطان است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: کسانی که بین انسان و زیبائی تعارض ایجاد می‌کنند نه اسلام شناس هستند نه زیبایی شناس.

وی یاداور شد: زیبائی یکی از نیازهای روح است زیبائی نشانه زیبای مطلق است و هنری که زشت را زیبا نشان می‌دهد و زیبا را نشان می‌دهد هنر ضد اسلامی است.