عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اعلام خبر جدايي اعضاي حزب اعتماد ملي از يكديگر،گفت: در صورتي كه فعالين سياسي حزب اعتماد ملي مايل به ادامه فعاليت هاي حزبي هستند بايد در قالب احزاب قانوني موجود كه در چارچوب قانون اساسي گام بر مي دارند، به مشاركت سياسي بپردازند.

مجيد نصيرپور سردهائي نماينده سراب در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه امروز احزاب مهم اصلاح طلب در فضاي سياسي كشور فعاليت نمي كنند،اظهار داشت: همه احزاب اصلاح طلبي كه در چارچوب قانون اساسي و موازين نظام گام برمي دارند و مجوز فعاليت دارند از ارزش و اعتبار يكساني برخوردارند بنابراين مي توانند بخش عمده اي از جامعه اصلاح طلب را به خود جذب كنند.

وي با اشاره به تعطيلي 18 ماهه حزب اعتماد ملي گفت: مادامي كه دفتر حزب اعتماد ملي اجازه فعاليت نداشته باشد انگيزه اي براي فعاليت مجدد وجود ندارد.

وي افزود: اگر فعالين سياسي اعتماد ملي مايل به ادامه فعاليت هاي حزبي هستند بايد با جدايي از تندروهاي اين حزب در قالب احزاب موجود و قانوني به مشاركت سياسي بپردازند.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه امروزه احزاب مهم اصلاح طلبي در فضاي سياسي كشور فعاليت نمي كنند،اظهار داشت:همه احزاب اصلاح طلبي كه مجوز فعاليت دارند از ارزش و اعتبار يكساني برخوردارند بنابراين مي توانند بخش عمده اي از جامعه اصلاح طلبي را به خود جذب كنند.