در یکی از جلسات جریان فتنه با تاکید بر ایجاد شوک به حامیان تصریح شده است فاصله زمانی 22 خرداد تا 18 تیر باید مورد بهره برداری و ایجاد آشوب های جدید قرار گیرد.

 

 

جریان فتنه جهت ایجاد آشوب تمامی تلاش ها و رایزنی های داخلی و خارجی خود را برای یک دامنه زمانی مشخص بکار گرفته است.

 

بنابر خبری که جوان آنلاین منتشر کرده، در یکی از جلسات جریان فتنه با تاکید بر ایجاد شوک به حامیان تصریح شده است فاصله زمانی 22 خرداد تا 18 تیر باید مورد بهره برداری و ایجاد آشوب های جدید قرار گیرد.

 

جریان فتنه استارت اصلی را 25 خرداد در نظرگرفته و هماهنگی خود را برای بکارگیری نیروها و دانش آموختگان دو نهاد آموزشی انجام داده است.

 

لازم به ذکر است هماهنگی با برخی گروهک ها، بقایای گروهک ریگی و منافقین از جمله رایزنی های این جریان برای ایجاد آشوب در این دامنه زمانی بوده است.

 

پیش از این نیز اخباری مبنی بر اعلام آمادگی گروهک ریگی برای آموزش عملیات تروریستی به سبزها در رسانه ها منتشر شده بود.

 

گفتنی است بعد از راه پیمایی باشکوه مردم در 22 بهمن، حامیان سران اصلاحات به دلیل ریزش هواداران، عملا نتوانسته اند تحرکی داشته باشند.