همزمان با نزدیک شدن به روز 16آذر برخی عناصر افراطی در سطح دانشگاه ها فعالیت های خود را گسترش دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما به نقل از دانا، همزمان با نزدیک شدن به روز 16 آذر برخی عناصر افراطی در سطح دانشگاه های کشور فعالیت های خود راگسترش دادند.
تعدادی از این عناصر که موفق به دریافت مجوز برای برگزاری برنامه مورد نظر خود نشدند در تلاشند تا تجمعاتی رابه صورت غیر قانونی ترتیب دهند.
از جمله این تحرکات می توان به تکاپوی تعدادی از این عناصر افراطی در دانشگاه پلی تکنیک امیر کبیر اشاره کرد.
این افراد بیانیه ای را تهیه کرده اند که قرار است در تجمعی که در روز 16 آذر قصد برگزاری آنرا دارند قرائت شود.
همچنین این عناصر افراطی قصد دارند دانشجویان اخراجی و رادیکال و تند را برای سخنرانی در این تجمعات تحریک کنند.
طی چند روز گذشته هم این افراد با انجام اقداماتی مثل گره زدن روبان سبز و بنفش به هم سعی دارند که در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت کنند.
رنگ بنفش،در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رنگ تبلیغاتی حسن روحانی بود و عناصر افراطی با گره زدن رنگ بنفش و سبز با هم سعی دارند که جنبش موسوم به سبز را که باعث ایجاد فتنه 88 شد را حامی دولت یازدهم معرفی کنند.