با هدف ارتقای آگاهی عمومی پیرامون جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرائم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام كرد.

كارگروه تعیین مصـادیق محتـوای مجرمانـه فهرسـت جرائم مرتبط با انتخـابات رياسـت‌جمهوري در فضـاي مجـازي را اعلام كرد.

عبدالصمد خرم‌آبادي با اشاره به نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري و بروز برخي جرائم مرتبط با انتخابات، افزود: با عنایت به نزدیک شدن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و با هدف ارتقای آگاهی عمومی پیرامون جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرائم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1391 بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دی‌ماه 1391)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام كرد.

فهرست اين جرائم به شرح زیر است:

بند «ط» - مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری:

انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد.

بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات:

تشویش اذهان عمومی، سیاهنمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درباره انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

بند7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی، بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی:

1- انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

2- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری (ماده 700 قانون مجازات اسلامی)

3- انتشار هرگونه مطلب از 3 روز قبل شروع اخذ رای تا پایان رای‌گیری علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی)

4- استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ‌له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)

5- انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری)

6- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک،

ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آرا، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یک بار، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا (ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی)

7- انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضا‌ی شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه اجرایی آن)

8- استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

9- انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری (مواد 500، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای)

10- انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه‌بندی(محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری (تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

11- انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آرا، نتایج انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر‌قانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

12- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی(مواد 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

13- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات ‌له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

وي افزود: ممکن است برخی بندهای این فهرست مانند ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه و یا انتشار محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، سابقا به‌صورت عام در بخش‌های پیشین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه منتشره از سوی کارگروه آمده باشد؛ اما با توجه به مناسبت زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌منظور تاکید بیشتر، مجددا در این فهرست به‌صورت خاص درج شده‌اند.

خرم‌آبادی اظهار داشت: محتویات مجرمانه اینترنتی مرتبط با انتخابات شامل 2 بخش است. بخش اول شامل محتویات مجرمانه‌ای است که جنبه عمومی داشته و جلوگیری از انتشار آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و بخش دوم محتویات مجرمانه‌ای است که جنبه شخصی داشته و رسیدگی و اثبات آنها نیازمند طرح شکایت خصوصی و بررسی دلایل و مدارک و رسیدگی قضایی در مراجع ذی‌صلاح بوده و در صلاحیت مقامات قضایی است لذا در اینگونه موارد اشخاص ذی‌نفع صرفا می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی ذی‌صلاح، بر اساس موازین قانونی نسبت به طرح شکایت خصوصی اقدام کنند لذا بر این اساس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تنها فهرست مجرمانه‌ای که دارای جنبه عمومی هستند را تعیین کرده است.

مشاور قضایی دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی در این باره که جلوگیری از چه مصادیقی نیاز به شکایت خصوصی نزد مراجع قضایی دارند،گفت: کارگروه در این باره مصوبه‌ای ندارد اما بر اساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون مجازات اسلامی موارد زیر را می‌توان از جمله مصادیقی اعلام کرد که نیاز به شکایت خصوصی دارند.

1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها درباره دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88)

2- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات)

3- انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد.

4- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نحوی که عرفا موجب هتک حرمت و حیثیت وی شود. (ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای)

5- هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب، تغییر، محو، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه‌‌ای)

6- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات ریاست جمهوری قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رای (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

7- انتشار علت ردصلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای ، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

8 ـ متهم نمودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بدون دلیل و مدرک و با اغراض شخصی (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری).