هيأت رييسه اعلام كرده است كه نمايندگان مي توانند صرفا يا 140 ميليون تومان خانه رهن كنند، و يا اين كه با ماهي سه ميليون تومان آن را كرايه كنند!

نماينده بهبهان در مجلس شوراي اسلامي ميزان حقوق ماهانه و كل تسهيلات دريافتي نمايندگان از مجلس را تشريح كرد.

محمدباقر شريعتي درباره ميزان حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس گفت: حقوق ماهانه اي كه براي نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده است، مبلغ دو و نيم ميليون تومان! است.

وي افزود: مبلغ يك ميليون تومان هم بابت هزينه هاي دفاتر براي نمايندگان در نظر گرفته شده است و با اين حساب كل دريافتي كه به صورت ماهيانه به نمايندگان مجلس پرداخت مي شود ، مبلغ سه و نيم ميليون تومان است!

شريعتي ادامه داد: هيچ گونه مبلغ ديگري به عنوان اضافه كاري و ... براي نماينده ها پرداخت نمي شود و كل دريافت ماهيانه همين مقدار است.

وي همچنين درباره تسهيلات اعطايي مجلس براي اتومبيل و مسكن نمايندگان گفت: هيات رييسه اعلام كرده است كه نمايندگان مي توانند صرفا يا 140 ميليون تومان خانه رهن كنند، و يا اين كه با ماهي سه ميليون تومان آن را كرايه كنند!

نماينده بهبهان درباره شرايط پرداخت اين مبلغ پول نيز گفت: البته به هيچ وجه اين مبالغ به خود نمايندگان داده نشده، بلكه عنوان شده كه شما منزل را انتخاب كنيد، هيات رييسه قرار داد آن را خواهد بست.

وي با بيان اين كه اين مبلغ با در نظر گرفتن اجاره بها در تهران و میهماناني كه از شهرستان داريم پاسخگوی دخل و خرج نیست گفت: در همين خيابان ايران كه نزديكي مجلس هم هست نمي شود با اين مبلغ خانه رهن كرد.

شريعتي همچنين با اشاره به ماجراي اتومبيل هاي نمايندگان نيز گفت: دو نوع اتومبيل پژو پارس و جي ال ايكس را براي انتخاب نمايندگان ارائه كردند كه هر كس مي تواند يكي از آنها را به مدت چهارسال بردارد. البته اتومبيل تحول گرفته شده بايد بعد از پايان دوره نمايندگي به مجلس عودت داده شود.

وي افزود: نهايت چيزي كه فعلا هيات رييسه قول آن را به نمايندگان داده است، وام سي تا سي و پنج ميليوني است كه آن هم بايد به صورت اقساطي به مجلس بازگردانده شود.

اين نماينده مجلس با انتقاد از شرايط به وجود آمده در زمينه تسهيلات اعطايي به نمايندگان گفت: متاسفانه در دوره فعلي در اين زمينه در بدترين شرايط قرار داريم و حتي اختيارات كافي به نمايندگان درباره انتخاب خانه و ... هم داده نشده است.

وي افزود: در ادوار قبل شرايط بسيار مناسب بود و تسهيلات خوبي براي نمايندگان داده مي شد. اما متاسفانه در اين دوره و با وجود آن كه اكثر نماينده ها هزينه هاي تبليغاتي سنگيني را متقبل شده! و در زمينه تامين هزينه ها به مشكل برخورده اند منابع خاصي براي آنها تخصيص نيافته! و اين موضوع مشكلاتي را براي نمايندگان به وجود آورده است!